Software

Dell softverske inovacije za lakše upravljanje i veću sigurnost sistema

Novo SaaS rešenje za praćenje učinka poboljšava performanse web i mobilnih aplikacija.

Kompanija Dell Software najavila je tehnološke inovacije koje uspešno odgovaraju na niz IT izazova. Nova rešenja i tehnologija integracije mobilnih BYOD sistema, pružaju korisnicima brojne alate za povećanje produktivnosti mobilne radne snage i sigurnu kontrolu nad korporativnom imovinom. Stalna integracija Dell tehnologija radi bolje mrežne sigurnosti i upravljanja identitetima korisnika, dodatno povećava sigurnost rada, bez obzira na lokaciju ili pristup. Dva ključna poboljšanja u portfoliju zaštite podataka usmerena su na čuvanje imovine kompanije, koja će učiniti poslovanje agilnijim i profitabilnijim.

dell

Dell nastavlja da radi na jedinstvenom rešenju koje omogućava upravljanje mobilnim uređajima (MDM), aplikacijama (MAM) i mobilnim sadržajem (MCM te Secure Remote Access Gateway (SonicWALL/SRA), kako bi uspostavio bezbedne krajnje tačke. Navedene komponente sačinjavaju krajnje EMM (Enterprise Mobility Management) rešenje, koje podržava najveće izazove poslovnih korisnika u suočavanju sa BYOD  ili CYOD konceptom poslovanja. Ova ponuda ujedinjuje prvoklasnu sigurnosnu tehnologiju, nove digitalne radne aplikacije i fleksibilan razvoj modela sa uslugama za mobilnost, kako bi se skratilo vreme do ostvarene vrednosti.

Dell EMM pruža iskustvo sveobuhvatnog upravljanja u konfiguraciji, definisanju politike bezbednosti sistema i usklađivanja za pametne telefone (iOS i Android), tablete (Windows, Android i iOS), laptop i desktop računare (Linux, Mac i Windows), kao i za one korisnike koji u nekoj meri koriste cloud usluge.  Dell EMM poseduje sledeće mogućnosti:

 • omogućuje integrisanje mobilnih rešenja za sigurno upravljanje uređajima i radnim prostorima, istovremeno osiguravajući odlično korisničko iskustvo;

 • uključuje strateški internet protokol iz Dell SonicWALL, Dell Credant, Dell KACE i Dell Wyse sistema, koji je usmeren na sigurnost i zaštitu, upravljanje politikama, korisnički samouslužni servis;

 • pruža daljinski pristup sa SonicWALL SRA (Secure Remote Access) i enkripciju sa Dell Data Protection/ Encryption rešenjima, kako bi osigurao povećanu zaštitu i najnižu izloženost rizicima;

 • proširuje mogućnosti sigurnog mobilnog pristupa kako bi odgovorio na potrebe korisnika, istovremeno podižući nivo zaštite korporativnih sistema i podataka od eksternih pretnji;

 • uključuje i Dell Data Protection i Virtual Edition, virtualno upravljan server i konzolu aplikacije za Vmware, koja omogućuje korisnicima da brzo i jednostavno upravljaju svojim uređajima;

 • poseduje radne aplikacije koje olakšavaju upravljanje BYOD rešenjima;

 • omogućava korisnicima da imaju kontrolu nad svim svojim uređajima i pruža sigurno okruženje za upravljanje.

Connected Security portfolio nudi širok spektar sigurnosnih rešenja za povezivanje i zaštitu korisnika od krajnje tačke do centra podataka i cloud servisa. Rešenja se lako prilagođavaju različitim tipovima poslovanja korisnika i osiguravaju razne mogućnosti. Dell je najavio inovacije i napredak na svojoj Connected Security strategiji:

 • razvoj Dell SonicWALL GRID mrežnog sistema koji omogućava delotvornu odbranu protiv različitih sigurnosnih pretnji;

 • integraciju Dell™ Enterprise Single Sign-on i Dell™ Mobile Clinical Computing rešenja za zdravstveni sistem;

 • integraciju Dell™ Defender i Dell ™ SonicWALL Secure Remote Access sistema, koja povećava sigurnost i upravljanje privatnim mrežama;

 • povezivanje Dell KACE K1000 Systems Management Appliance i Dell™ Authentication usluga omogućuje korišćenje jedne lozinke za prijavu na Active Directory;

 • integraciju Dell™ InTrust 10.7 i Dell SecureWorks, koja omogućuje otkrivanje pretnje u sistemu u kraćem vremenu;

 • povezivanje Privileged Password Manager i Privileged Access Suiter (Unix) sa novim InTrust alatom, za dobijanje potpune slike načina korišćenja računara.

Dell™ Toad™ Business Intelligence Suite, rešenje Dell Software Information Management portfolija, omogućuje korisnicima da jednostavno pristupe, pripreme, analiziraju i dele podatke iz bilo kojeg izvora. Paket rešenja uključuje i Toad Intelligence Central inovaciju, koja pruža mogućnost kombinovanja podataka kroz višestruke izvore, lokacije i formate, koristeći dva desktop alata: Toad™ Data Point i Toad™ Decision Point.

Dell nastavlja da širi portfolio usluga za zaštitu podataka kako bi zadovoljio rastuće potrebe malih i srednjih preduzeća. Novi portfolio usluga, usmeren na isporuku boljih performansi, jednostavnost upotrebe i skalabilnosti, obuhvata NetVault Backup 10 softversko rešenje. NetVault Backup 10 ima grafički korisnički interfejs utemeljen na web-u, znatno unapređenu skalabilnost i čvrstu integraciju sa DR6000. Dell DR6000 je novi model serije DR deduplikacije uređaja, koji će se prodavati  uz postojeće DR4100 uređaje, znatno veće brzine i skalabilnosti i novih mogućnosti globalnog upravljanja, koji administratorima omogućuje upravljanje svim svojim DR aparata iz jedne konzole. NetVault Backup 10 i DR6000 biće dostupni u celom svijetu u prvom kvartalu 2014. godine.

Nova generacija APM rešenja, dizajniranih kako bi poboljšali performanse web i mobilnih aplikacija, nudi uslugu za praćenje performansi aplikacija. APM SaaS rešenje lako identifikuje najvažnije alarme utemeljene na uticaju na poslovne rezultate i pronalazi odgovore na kompleksne probleme.

Leave a Reply