Software

Deset godina informacionog sistema “TerminalPos”

Na Carinskom terminalu u Preševu se već 10 godina koristi informacioni sistem “TerminalPos”. Sistem je realizovala softverska kompanija “Art Info” iz Beograda a za potrebe kompanije “Interspeed” koja rukovodi terminalom u Preševu. Informacioni sistem “TerminalPos” se redovno održava i prilagođava novim zahtevima.

U informacionom sistemu “TerminalPos” se obrađuju podaci o kamionima koji ulaze iz Makedonije u Srbiju. Prikupljaju se i obrađuju podaci o težina vozila, (postoji direktna serijska veza sa vagom), da li je vozilo puno ili prazno, vrsti vozila (šleper, kamion, kombi i dr.), registarskom broju, vlasniku vozila, vremenu ulaska i izlaska sa terminala i sl. Na kraju izdaje se faktura za usluge na terminalu.

Glavni korisnik sistema je kompanija “Interspeed”, a koriste ga i carina i policija. Carini treba da vide težinu vozila i da ovaj podatak uporedi sa tovarnim listom od špedicije. Inače i carina ima svoj sistem koji evidentira ulaske kamiona, ali ne meri težinu.

Uočeno je da se, zahvaljujući ovom sistemu, na graničnom prelazu Preševo najkraće zadržavju kamioni. Kamioni sa “TIR” oznakom imaju posebnu traku. Obezbeđeno je precizno praćenje naplate korišćenja terminala. Takodje, napravljena je i jedinstvena baza podataka svih kamionskih prevoznika i špeditera, sa svim adresama i PIB-ovima, tako da operater samo izbere ime, i odmah izda automatski račun.

Sistem je uveden u rad 1998. godine i koristi se svakodnevno 24 sata neprekidno. Komunikacija izmedju računara je bežična jer to omogućuje konfiguracija terena. (ictservis)

Godišnje kroz ovaj terminal prođe i obrade se podaci za oko 100.000 vozila sa ukupno oko 400.000 transakcija. Upiti su optimizovani, tako da se za najsloženije upite čeka samo nekoliko sekundi.

U organizaciji informacionog sistema primenjena je “client/server arhitektura” sa jakim serverom baze. Obezbeđen je dupli upis baze (“mirroring”), rezervni računar, zaštita od neovlašćenog pristupa, monitoring, rezervno snabdevanje sa energijom(UPS-ovi) i dr.

Desetogodišnje iskustvo je pokazalo da informacioni sistem “TerminalPos” veoma mnogo doprinosi efikasnosti i pouzdanosti obavljanja poslova na carinskom terminalu u Preševu.

Leave a Reply