Software

Disaster recovery rešenje u Tarkett EE bazirano na VMware SRM tehnologiji

Nakon razmatranja rešenja raspoloživih na tržištu, Tarkett i kompanija Coming odabrali su rešenje bazirano VMware Site Recovery manager tehnologiji uz korišćenje datacentar hosting usluga Telekoma Srbija. Cilj je bio obezbediti potpuni kontinuitet poslovanja u
slučaju bilo koje vrste otkaza IT infrastrukture

Ovim rešenjem ključni IT servisi obezbeđeni su od svih vrsta otkaza, uključujući i otkaz celokupnog primarnog datacentra, uz automatizaciju procesa migracije servisa između primarnog i rezervnog datacentra.

Tarkett Eastern Europe (EE) je vodeća kompanija u oblasti dizajna i proizvodnje podnih obloga u istočnoj Evropi. Osnovana 2002. kao joint venture domaćeg Sintelona i Tarkett Sommer-a, Tarkett EE danas predstavlja integralni deo kompanije Tarkett sa oko 1500 zaposlenih. Sa proizvodnim i marketing kompanijama u Srbiji, Rusiji i Ukrajini i značajnim prisustvom na svim tržištima istočnoevropskog regiona, poslovanje Tarkett EE je u visokom stepenu zavisno od efikasnog i blagovremenog protoka informacija i IT infrastrukture koja to obezbeđuje.

Zato je IT organizacija Tarkett-a EE bazirana u pogonu u Bačkoj Palanci tradicionalno slovila za jedno od najnaprednijih domaćih IT okruženja – među ostalim dostignućima, izdvajaju se uvođenje Storage Area Network tehnologije među prvima u zemlji a odmah zatim i uvođenje SAP baziranog informacionog sistema. Sledeći zahteve biznisa i sopstvenu tradiciju inovacija i uvođenja naprednih tehnologija, IT menadžment Tarkett-a EE, odlučio je da uđe u projekat kreiranja Disaster recovery rešenja.

Kao odgovor na ovakav zahtev, stručni tim kompanije Coming Computer Engineering sačinio je projekat Disaster Recovery (DR) rešenja i krenuo u njegovu implementaciju. Obzirom da je produkciono okruženje Tarkett EE u velikoj meri virtuelizovano korišćenjem VMware VI3 virtuelne infrastrukture, procenjeno je da je optimalno bazirati DR rešenje na VMware Site Recovery Manager (SRM) tehnologiji. Ova tehnologija omogućava visok stepen automatizacije u procesu migriranja servisa i virtuelnih mašina sa primarne na rezervnu lokaciju (failover) kao i povratak servisa na primarnu lokaciju (failback).

Pošto je izgradnja posebne lokacije za rezervni datacentar odbačena kao neekonomična, u saradnji sa Telekomom Srbije dizajnirano je rešenje koje predviđa postojanje rezervne lokacije u datacentru Telekom-a u Beogradu. Lokacija u Beogradu povezana je sa primarnim datacentrom u Bačkoj Palanci udaljenim preko 100km linkom brzine 100 Mb/s.

Zbog velikog broja servisa i potebe za smeštanjem velikih količina podataka, odlučeno je da deo projekta bude i potpuna konsolidacija storage sistema, pa je na obe lokacije uveden u upotrebu po jedan HP StorageWorks XP 20000 storage sistem iz HP-ove high-end linije storage sistema. Za replikaciju podataka između lokacija upoterbljena je HP Continuous Access tehnologija. Postojeće HP Proliant blade i Integrity serversko okruženje na primarnoj lokaciji prošireno je novim HP Proliant BL495c serverima na rezervnoj.

Leave a Reply