Software

Donacija softvera Arhivu Vojvodine

Kompanija MFC-Mikrokomerc uručila je donaciju Arhivu Vojvodine – softver za upravljanje dokumentima Spider.Net, u vrednosti od 2 miliona dinara. Prisutnim gostima i novinarima obratili su se zamenik pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu Dušan Vujičić, vlasnik MFC-Mikrokomerca Vladislav Miletić i direktor Arhiva Vojvodine Stevan Raičević.

Istorijsko blago Vojvodine, smešteno u Arhivu Vojvodine, predstavlja obavezu za sve nas da se maksimalno angažujemo na očuvanju kulture i tradicije svih naroda koji na ovim područjima vekovima žive. Arhivska građa se preuzima, čuva i održava i o njoj se vodi računa, kako bi arhivski fond na adekvatan način mogao da se publikuje i doprinese boljem razumevanju naše prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Donacijom softvera Spider.Net, u vrednosti od 2 miliona dinara, MFC-Mikrokomerc želi da pomogne Arhivu Vojvodine da postane moderna, efikasna i otvorena institucija kako za naučne radnike, tako i za državne organizacije i institucije u zemlji i inostranstvu, ali i za obične ljude kojima nauka nije primarna delatnost.

Mi smo u stanju da svima njima kao korisnicima omogućimo brz i efikasan pristup javnim dokumentima, kroz izradu elektronskih baza podataka o sadržaju arhivskih fondova i zbirki, uz pomoć najsofisticiranijih sredstava pretraživanja, u on-line režimu i opsegu koji Arhiv smatra za potrebnim, a u cilju njegove transparentnosti. Mikrofilmovanje i digitalizacija, u izvesnom smislu, predstavlja i proces zaštite arhivske građe kako u nastajanju kod stvaralaca i imalaca registraturske građe, tako i one koja je davno nastala. Uz pomoć najsavremenijih rešenja arhivskog informacionog sistema kao što je softver Spider koji je zasnovan na precizno defnisanim procesima i standardima u ovoj sferi poslovanja, arhivske zbirke i fondovi postaju bliži većem broju korisnika.

Brzo i atraktivno predstavljanje bogatstva Arhiva Vojvodine nama je najbolji primer da smo na dobrom putu da ovom tržištu pružimo uslugu koja mu se nameće kao potreba, a za koju se veruje da postoji samo u najrazvijenijim zemljama zapada, a u stvari ona je plod naše pameti i potencijala.

One thought on “Donacija softvera Arhivu Vojvodine

  1. Jovica Sarac

    hmm,
    donacija od 2 miliona din.
    da to ipak nije malo previse za programski paket.
    ipak ovo vise zvuci kao preduvana reklama…

Leave a Reply