Software

Dostupan novi Aldata softverski paket

Spoj softvera „Apollo“ za optimizaciju prostora i softverskog paketa za maloprodaju „G.O.L.D.“ omogućava efikasnije sortiranje, optimizaciju prostora efikasnijim operacijama u lancu snabdevanja i optimizaciju popune – sa krajnjim efektom u smanjenju troškova, smanjenju otpada i povećanoj dostupnosti proizvoda

Kompanija Aldata Solution, vodeći dobavljač softverskih rešenja za trgovinu na malo i veliko, objavila je dostupnost softverskog paketa Aldata Apollo Space Optimization suite, kolekciju moćnih softverskih modula koja omogućava prodavcima na malo i proizvođačima da poboljšaju performanse različitih kategorija roba i povećaju doseg svojih rafova. U sprezi sa Aldata G.O.L.D. retail suite paketom, softver Aldata Apollo za optimizaciju prostora koristi prednosti opcionog predviđanja potražnje, optimizacije popune i planiranja zaliha. Ova kombinacija rešenja efikasno ispunjava ciljeve sortiranja robe „po meri“ i planiranja usredsređenog na kupca, u svakoj prodavnici. Krajnji rezultat toga je velika dostupnost, smanjenje otpada i otpisivanja robe, kao i visok nivo usaglašenosti stanja sa realnim potrebama i zadovoljstva korisnika.

“80% roba široke potrošnje proda se na policama, rafovima, što ih čini jednim od najvažnijih segmenata maloprodaje,” objasnio je Šan Bozons (Shaun Bossons), potpredsednik Aldata, Apollo grupe. “Aldatin paket ’Apollo Space Optimization’ omogućava trgovcima na malo da bolje reaguju na promene kupovnih navika mušterija, poboljšaju proces saradnje na liniji trgovac-proizvođač i obezbede da se planovi kompanije izvršavaju na nivou samih polica.”

Ključna komponenta Aldatinog paketa „Apollo Space Optimization“ je softver „Apollo Designer Workstation“, dostupan i u desktop i u korporativnoj verziji. Apollo Designer Workstation pruža trgovcima i proizvođačima mogućnost da automatizuju proizvodnju planograma, što dovodi do konzistentnog i preciznog izvršavanja planova po kategorijama i lansiranja novih proizvoda na bilo kom nivou. On pruža tačnu projekciju merčendajzinga u prodavnici, i sve njegove komponente mogu da se prilagode konkretnom trgovcu ili prodavcu. Još jedan rezultat toga je da Apollo Designer Workstation stimuliše unapređenje strateške saradnje između trgovca i proizvođača kroz proces upravljanja kategorijama, tako što se optimizuju i strategija i maloprodajne operacije.

Ključne karakteristike Apollo Space Optimization rešenja

Aldatin „Apollo Space“ paket za optimizaciju prostora omogućava maloprodavcima da:
• Postignu i održe visoke nivoe dostupnosti robe, smanjenjem situacija potencijalnog “neprihodovanja” zbog neprodate robe, tako što se proizvodi dobijaju u adekvatnim nivoima zaliha da zadovolje lokalne zahteve;
• Obezbede visok nivo zadovoljstva korisnika kreiranjem asortimana na osnovu suštinskog uvida u potrebe kupaca do nivoa detalja;
• Smanje fundamentalne troškove minimiziranjem otpada i otpisivanja robe u prodavnicama uz pomoć preciznog određivanja nivoa jedinica na zalihama za sve proizvode, na osnovu lokalnih potreba;
• Efikasno implementiraju strategiju u radnje i obezbede preciznost po sistemu „sa planograma u radnju“, kao i usaglašenost merčendajzinga, što dovodi do maksimizacije delotvornost marketinga;
• Strateški sarađuju sa ključnim osobama za pojedine kategorije roba i savetnicima tokom procesa merčendajzinga, što rezultuje iscrpnim uvidom u kategorije u skladu sa operativnom ekspertizom;
• Proizvodu brz povraćaj investicije, uz dostupno, fleksibilno i provereno rešenje koje se može implementirati i biti u funkciji za samo nekoliko dana.

“Ovaj spoj optimizacije prostora i efikasnosti lanca snabdevanja sada omogućava trgovcima na malo da pouzdano izvrše optimalno sortiranje i raspoređivanje proizvoda u skladu sa promenama zahteva i potreba kupaca,” rekao je Alan Dejvis (Allan Davies), marketing direktor kompanije Aldata Solution. “To je suštinski važno u današnjoj ekonomiji kada se ponašanje i lojalnost kupaca kao i učestalost kupovine menjaju brže nego ikada.”

Leave a Reply