Software

Dostupna nova verzija Fujitsu x10sure 3.1 rešenja

Kompanija Fujitsu predstavila je novu „3.1“ verziju svog inovativnog rešenja „x10sure“ (Iks-ten-šer), softverske platforme za konsolidaciju IT-ja, sa poboljšanim mogućnostima virtuelizacije i automatizacije. Najnovija verzija ovog softvera omogućava postizanje viših nivoa dostupnosti i zaštite od ispada sistema, uz značajno niže investicije i troškove u poređenju sa upotrebom tehnologije klasteringa.

Projektovan da omogući malim i srednjim preduzećima da poboljšaju dostupnost sistema i istovremeno smanje operativne troškove svojih IT-ja u radu sa Windows i Linux aplikacijama na x86/x64 platformama – novi „x10sure 3.1“ je trenutno dostupan u više od 20 zemalja centralne Evrope, Srednjeg istoka, Afrike i u Indiji (CEMEA&I).

„x10sure“ softver na jednostavan i sa aspekta troškova efikasan način, obezbeđuje napredne mogućnosti virtuelizacije servera poboljšavajući dostupnost IT sistema, čime se smanjuje rizik od neplaniranih ispada i ujedno ostvaruje ušteda od skoro 50 posto u operativnim troškovima. Ova jedinstvena tehnička inovacija zasnovana je na “n plus jedan” principu redundantnosti. Ukoliko dođe do pada aplikativnog servera, automatski se podiže rezervni server, i uspostavljaju svi prekinuti servisi na njemu u roku od samo par minuta – čime se ne samo opravdava investicija u postojeću tehnologiju, već jednostavnom integracijom postiže i dodata vrednost novih investicija u IT.

Kako se virutelizacija „usvaja“ kao koncept, sve je više kompanija koje koriste prednost ubrzavanja poslovanja transformisanjem svojih IT-ja u dinamičke infrastrukture koje se prilagođavaju različitim potrebama za radnim opterećenjima i performansama. Virtuelizacijom servera korporacije za istu cenu dobijaju bolje performanse sistema i veću fleksibilnost aplikacija, ali često povećavaju troškove i kompleksnost administriranja i upravljanja sistemom.

Rolf Strotmann, potpredsednik odeljenja za korporativne servere i softver u kompaniji Fujitsu Technology Solutions, upravo u tom segmentu naglašava prednosti „x10sure“-a. „Preduzeća mogu da postignu visoku dostupnost na svim svojim serverima, umesto da budu primorana da izaberu koje će servere treirati kao „kritične“ za poslovanje a koje ne. Sa ’x10sure’ rešenjem, čiji je koncept modularizovan i fleksibilan, postizanje tog cilja u različitim scenarijima je moguće, i to na isplativ način. Svakom novom verzijom on zadovoljava sve više različitih potreba korisnika i tržišta, i definitivno doprinosi rušenju barijera kompanija da se upuste u projekte virtuelizacije, konsolidacije sistema za skladištenje podataka i dinamičkih IT-ja.”

Verzija „3.1“ ovog softvera donosi podršku na nivou „hajpervizora“ (hypervisor) za virtuelne mašine i više nivoe zaštite od finansijskih i komercijalnih rizika od neplaniranih padova sistema. Nadgledanje virtuelnih mašina i brz oporavak nakon padova obezbeđuje minimalne prekide u funkcionisanju sistema. Ovako unapređena podrška rezultira boljom iskorišćenošću novih platformi, koje se jednostavno integrišu sa vodećim tehnologijama virtuelizacije na tržištu poput „VMware vSphere“ i „Microsoft Hyper-V“. Nova verzija takođe omogućava konsolidaciju okruženja fizičkih i virtuelnih serevera u dinamičke infrastrukture, i kao konačan rezultat pruža preko-potreban spokoj korisnicima tehnologijom za suštinsko prebrođivanje ispada sistema.

„x10sure 3.1“ je dostupan odmah, po konkuretnim početnim cenama od oko 1.400 evra (bez poreza, održavanja i servisa).

Leave a Reply