Software

Droga Kolinska automatizovala proces zapošljavanja uz Indago7

Droga Kolinska, čije su članice Štark, Grand Kafa i Kiseljak, je vodeća kompanija u prehrambenoj industriji. Kako bi išla u korak s vremenom, automatizovala je proces zapošljavanja korišćenjem Indago7 ATS.

Indago7 predstavlja jednu od njakvalitetnijih ATS (Applicant Tracking System – Sistem za Organizaciju Aplikanata) softvera koji automatizuje, prati i statistički obrađuje celokupan proces zapošljavanja.

Indago7 nudi potpuno web-baziranu aplikaciju za automatizaciju procesa zapošljavanja novih kadrova. Nije potrebno nikakvo podešavanje i instaliranje za korišćenje ove aplikacije. Sve što je potrebno je pristup internetu. Svi kandidati se nalaze u internoj Indago7 ATS bazi podataka i spremni su za obradu.

Indago7 ATS je dizajniran da poveća profitabilnost organizacije, smanjenjem troškova. Statistika kaže, da su prosečni troškovi zapošljavnja po kandidatu srazmerni tromesečnoj plati istog. Indago7 ATS nudi potrebne alate koji se povećati kvalitet rada i obezbediti bolji uvid u selekciju kadrova, pri tom smanjujći troškove i vremenski period procesa zapošljavanja.

Ovaj web-bazirani sistem za regrutaciju omogućuje da se organizuju, automatizuju i standardizuju procesi zapošljavanja.

Leave a Reply