Software

Dva studenta iz Srbije izabrana za besplatan devetomesecnio program SAP Sales Akademija

Prema istraživanjima, oko 50% mladih u Srbiji nema stalno zaposlenje dok je taj broj na svetskom nivou nešto niži i iznosi 40%. Na drugoj strani, velike kompanije širom sveta imaju problem da za određene pozicije nađu adekvatan kadar, jer veliki broj mladih ne poseduje odgovarajuće sposobnosti i edukaciju. Upravo ovo je jedan od najvećih izazova, koji utiče na rast ekonomije i održivi razvoj tržišta.

“Potrebni su nam obrazovani mladi ljudi, koji će rešavati sve veće izazove na koje nailazimo u svakodnevnom poslovanju. Ali da bi oni mogli da postave i realizuju te ideje potrebno im je odgovarajuće obrazovanje i znanje. Upravo mi kao kompanije moramo da im izađemo u susret”, izjavio je Simon Kaluža, generalni direktor kompanije SAP za Centralnu i Istočnu Evropu. Kako bi mladima omogućili odgovarajuću edukaciju i pravilan profesionalni razvoj, kompanija SAP kreirala je novi model zapošljavanja i treninga, koji će omogućiti kompaniji da pronađe najbolje talente, edukuje ih i omogući im da rade u najkvalitetnijem okruženju u kojem će moći da sarađuju sa vrhunskim profesionalcima i od njih dobiju neophodne savete i usmerenja, dodao je Kaluža.

Studenti koji apliciraju za program SAP Sales Akademiju

SAP Sales Academy,*, pokrenuta je 2013. godine, a od ove godine učešće u Akademiji uzeće i studenti iz Centralne i Istočne Evrope, uključujući i Srbiju. Nakon slanja online prijave i selekcije kandidata, 14 finalista iz Srbije, Slovenije, Mađarske i Slovačke pozvano je na celodnevni događaj u Ljubljanu na kojem je prezentovala svoje sposobnosti i znanja. Finalisti su učestvovali na panelu, koji je za temu imao različite izazove u poslovanju, prodajnu strategiju, a takođe su imali priliku da pokažu svoje prezentacione veštine kao i poseban zadatak, koji su ocenjivali izvršni direktori SAP-a iz Centralne i Istočne Evrope.

U Srbije se za SAP Sales Akademiju prijavilo ukupno 59 studenata, četiri je ušlo u finale za izbor najboljeg, a dva studenta, Dragan Đorđević i Miloš Marković, su na najbolji način prikazali svoje veštine i imaće priliku da pohađaju devetomesečni trening u kompaniji SAP, koji će obuhvatiti šestomesečnu obuku u Srbiji i tromesečnu obuku u Kaliforniji.

Nakon saznanja da je ušao u ovogodišnji program SAP Sales Akademija Dragan Đorđević je izjavio: “Konkurs za SAP Sales Academy program video sam na društveno-poslovnoj mreži LinkedIn kao ponudu za posao i odmah me je zainteresovala. Kako sam se prethodno školovao na poslovnom fakultetu iz oblasti informcionih tehnologija, SAP mi se čini idalnom kompanijom za rad i razvoj karijere. SAP Sales Academy programu najviše me je privukla činjenica jer obuka polazi od osnova poslovanja i prodaje, a učešće na kursu može mi omogućiti da postanem ravnopravan član SAP prodajnog tima. Moje angažovanje u ovom programu ne predstavlja kratkoročan, već dugoročan plan građenja karijere u SAP kompaniji.”

Dok je drugi izabrani student Miloš Marković izjavio da je i on za ovaj program saznao preko LinkedIn mreže i dodao: “Biti član jednog takvog tima je prilika koja se ukazuje jednom u životu i ja ni jednog trenutka nisam oklevao u svom verovanju da to mogu baš ja da budem. Kroz program Sales Akademija i interkontinentalne rotacije SAP ne samo da nam daje priliku da se susretnemo sa najrazličitijim izazovima, već nam omogućava da maksimalno unapredimo svoja znanja i veštine i da nakon programa apsolutno spremni započnemo karijeru unutar SAP-a. Konkurencija je bila zaista fenomenalna. Kandidati su pokazali sposobnost da u kratkom vremenskom periodu analiziraju problem, zatim da to povežu sa određenim proizvodima unutar SAP-a i na kraju sve pretvore u prezentaciju uzimajući u obzir kome prezentuju. Svi su bili otvoreni, spremni za izazov i motivisani da daju doprinos timskom radu. Zaista izvandredno iskustvo. Lično verujem da će ovo biti jedan dinamičan program, koji će mi doneti mnogo izazova, prilika da pokažem svoje sposobnosti i absorbujem nova znanja. Kroz “shadowing” i “mentoring” deo imaću priliku da razvijem dodatne veštine učeći od eksperata iz svojih oblasti dok će mi sa druge strane rotacije omogućiti da izgradim snažan lični “network” unutar SAP-a.“

Leave a Reply