E-servisi · Software

E-karton u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

U okviru sajma medicine “Promedika“, juče je u Kongresnom centru “Master” održana prezentacija “E-karton u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“, o čijim prednostima je govorio Vukašin Radulović iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prema njegovim rečima zdravstvene ustanove koje su uvele E-karton skratile su administrativni put na najmanji mogući nivo, sa potpuno tačnim uvidom od pruženih usluga do podataka koji se unose u recept.

To je smanjilo i moguću grešku u šifrovanju dijagnoze i lekova, tako da RZZO ima sve potrebne podatke za obračun i naplatu i uvid u regularnost poslovanja. Kako je istakao Radulović, softver je prilagođen svim osiguranicima bez obzira kojoj kategoriji pripadaju, kao i onima koji plaćaju pregled.

Kada je reč o zdravstvenim uslugama softver je prilagođen kako opštoj praksi tako i specijalističkim službama i njegova primena je od posebnog značaja za podizanje nivoa usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Leave a Reply