Software

E.ON odabrao HP za kreiranje fleksibilne infrastrukture koja će omogućiti dalji rast kompanije

Kompanije HP i E.ON IT, koja komunalnom preduzeću E.ON obezbeđuje IT i telekomunikacione resurse, potpisale su petogodišnji ugovor o izmeštanju tehnološke infrastrukture vredan 1,4 milijarde dolara.

Kao jedna od prvih velikih evropskih komunalnih kompanija koja izmešta svoju tehnološku infrastrukturu, E.ON je radi podsticanja globalnog rasta odlučio da upravljanje računskim centrom i opsluživanje radnih mesta poveri HP-u. Ugovor bi trebalo da osnaži E.ON-ovu kompetitivnost i da omogući stvaranje fleksibilnijeg tehnološkog okruženja.

“Da bi uspešno poslovao na kompetitivnom globalnom tržištu, E.ON zahteva konzistentne, inovativne i agilne IT usluge”, rekao je Edgar Aschenbrenner, direktor informatičkog sektora u kompaniji E.ON. “HP ima dokazano iskustvo u velikim projektima izmeštanja IT resursa, a i globalno je prisutan. Zamolili smo ga da primeni svoje obimno iskustvo i inovativne sposobnosti, te da obavlja i funkciju našeg operativnog integratora koji sarađuje s našim drugim IT partnerima.”

HP pomaže E.ON-u da kreira Instant-On Enterprise okruženje tako što će ugraditi tehnologiju u sve nivoe svog poslovanja kako bi korisnicima, zaposlenima i partnerima na bolji način i brže pružao usluge koje su im potrebne. HP radi sa kompanijom E.ON IT na tome da kreira konzistentnu, optimizovanu i isplativu tehnološku infrastrukturu koja će smanjiti E.ON-ove investicije u tehnologiju.

“Komunalne kompanije moraju da ostanu stabilne da bi pružile izuzetno zadovoljstvo korisnicima, a istovremeno moraju da se brzo prilagođavaju promenjivoj regulativi i energetskim izvorima, tokom narednih godina”, rekao je Jan Zadak, HP-ov viši potpredsednik za rad s korporativnim klijentima u EMEA regionu. “HP-ovo iskustvo u upravljanju kompleksnim izmeštenim okruženjima i u upravljanju okruženjima s opremom različitih proizvođača, omogućiće E.ON-u da se fokusira na ostvarivanje boljih poslovnih rezultata i podsticanje rasta.”

Odredbe ugovora podrazumevaju da će HP direktno upravljati uslugama računskog centra i opsluživati radna mesta za više od 80 hiljada zaposlenih. Da bi smanjio kompleksnost upravljanja, HP će raditi i kao operativni integrator koji blisko sarađuje s E.ON-ovim drugim dobavljačima IT rešenja. Jedna od posledica ovog ugovora je i to da će više od 1.100 zaposlenih preći u HP u aprilu 2011. godine.

HP trenutno kompaniju E.ON snabdeva tehnološkom opremom, pruža podršku i upravlja sistemom štampača.

Leave a Reply