Software

E-Smart Systems finlista Microsoft-ovog takmičenja

Povodom Međunarodne partnerske konferencije za 2009. godinu, kompanija Microsoft je svojim najistaknutijim partnerima dodelila posebna priznanja u više kategorija.

Kompanija E-Smart Systems je sa svojim softverskim rešenjem CEH System, u konkurenciji od oko 2000 uspešnih kompanija iz celog sveta izabrana za finalistu Microsoft-ovog takmičenja u oblasti „The Custom Development Solutions, Smart Client Development Partner of the Year“. Ovo značajno priznanje dodeljuje se Microsoft partnerima koji su se pokazali kao posebno uspešni i inovativni u oblasti razvoja specijalizovanih „smart-client“ rešenja na bazi Microsoft tehnologija.

CEH System je administrativni i naučni softverski sistem za evidenciju istorija bolesti, hirurškog lečenja, praćenje i statističku analizu podataka o pacijentima operisanim zbog benignih i malignih oboljenja endokrinih organa u Centru za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Ova evidencija se obavlja kroz standardizovane forme, u struktuiranom obliku pogodnom za efikasan prikaz rezultata rada hirurga.

Pored unosa administrativnih i relevantnih medicinskih podataka, sistem podržava i unos dodatnih parametara zabeleženih u procesima kontrola pacijenata, što omogućava i adekvatan folow up. Ovakav folow up je od izuzetnog značaja u savremenoj hirurgiji endokrinih organa, jer omogućuje statističku analizu svih relevantnih kliničkih, laboratorijskih, image (lokalizacionih) operativnih i postoperativnih podataka pacijenata, na osnovu kojih se mogu uspostaviti novi doktrinarni stavovi u lečenju pacijenata sa obolenjima endokrinih organa.

Leave a Reply