Software

Efikasnija naplata potraživanja u banci sa najvećim kreditnim portfoliom u Srbiji

Raiffeisen banka sada može da kontaktira tri puta više klijenata nego ranije

Raiffeisen International, jedna od najvećih bankarskih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi, odabrala je kompaniju Algotech da unapredi postojeće rešenje za naplatu potraživanja. S obzirom da je reč o instituciji sa najvećim kreditnim portfoliom na tržištu Srbije, bilo je potrebno najsavremenije rešenje za naplatu potraživanja.

„U 2008. smo povećali broj klijenata, kao i kreditni portfolio u sektorima za poslovanje sa stanovništvom i za poslovanje sa mikropreduzećima, pa je bilo neophodno da unapredimo rešenje za naplatu potraživanja, da bismo povećali prihode i smanjili operativni rizik”, dodao je Slavoljub Rakić, direktor Sektora za operativne poslove za stanovništvo Raiffeisen banke.

Osnovna prednost novog rešenja je povećanje produktivnosti operatera, a samim tim i smanjenje troškova. Ovaj softver skraćuje vreme koje je operateru potrebno da izvrši neku operaciju, tako što veliki broj manuelnih operacija zamenjuje automatskim. Ukoliko klijent ne izmiri svoja dugovanja na vreme, sistem ga pronalazi u bazi i automatski ga poziva ili mu šalje upozorenje.

„S obzirom da operateri Kontakt centra nemaju potrebu da lično zovu dužnike, vreme potrebno da se obavi jedan poziv je tri puta kraće nego pre instalacije novog sistema, što značajno povećava efikasnost“, rekao je Aleksandar Bakoč, direktor kompanije Algotech Srbija.

Pored ovih unapređenja, softver omogućava banci da nadgleda svaki račun i prati stanje zajmova, kredita, kreditnih kartica, hipoteka i drugih dugovanja. Sistem automatski skladišti sve relevantne podatke o dužniku i, ukoliko je potrebno, sve informacije prikazuje na ekranu operatera tokom razgovora sa klijentom. Zahvaljujući velikom broju mogućih scenarija kreiranih za različite tipove dugova, aplikacija vodi i kontroliše komunikaciju između operatera i klijenta, tako što se precizan tekst koji operater treba da izgovori prikazuje na ekranu.

„Pored smanjenja troškova i povećanja produktivnosti operatera, novo rešenje za naplatu potraživanja u Raiffeisen banci je obezbedilo potpunu pouzdanost u pogledu bezbednosti i poverljivosti podataka, što je od velikog značaja za nas“, zaključio je Slavoljub Rakić.

Leave a Reply