Software

Ekspanzija softverskih rešenja za planiranje maloprodajnog prostora

Anglo-Nordik (Anglo-Nordic), uvoznik i prodavac proizvoda poznatih robnih marki iz oblasti multimedije, mobilnih telefona, alata i sportske opreme, poverio je kompaniji Aldata, specijalizovanoj u oblasti softvera za maloprodaju, implementaciju namenskog softverskog paketa za optimizaciju prostora u maloprodajnim objektima, kojim će podržati svoje partnere u maloprodaji.

Aldatin paket „Apollo Space Optimization software“ izabran je zbog bogate funkcionalnosti i činjenice da se ovo rešenje može prilagoditi prema zahtevima klijenta. Anglo-Nordik je ranije sav prostor planirao manuelno, korišćenjem alata za crtanje.

Aldatina „Apolo optimizacija prostora i asortimana“ (Apollo Space and Assortment Optimization), vodeći je softverski paket u ovoj oblasti i u svetu ga koristi više od 300 maloprodajnih preduzeća. Upotreba ovog paketa omogućava trgovcima na malo da unaprede proces planiranja prostora u maloprodajnim objektima korišćenjem najsavremenijih trgovačkih kriterijuma, kategorizaciju asortimana, uspešnost prodaje i prostorna ograničenja.

Rodžer Sitnikov (Roger Sittnikow), glavni strateg Anglo-Nordika, izjavio je da će ovo rešenje omogućiti kompaniji da pruža bolje usluge korisnicima, kao i da efikasnije koristi prostor. Paket će joj, putem definisanja ciljnog asortimana, takođe pomoći i u privlačenju novih kupaca. „Kao organizacija imaćemo profesionalniji način rada sa klijentima. Ovaj projekat podići će nas na viši nivo upravljanja prostorom”, rekao je on. Anglo-Nordik takođe ispituje mogućnost nadgradnje koja će automatizovati izradu planograma. Projekat je trenutno u pilot-fazi, a puštanje u eksploataciju planira se za početak 2010. godine.

Šon Bozons (Shaun Bossons), senior-potpredsednik Aldata Apolo sektora, potvrdio je da posao kompanije u domenu optimizacije maloprodajnog prostora raste, posebno u skandinavskom regionu. „Ne samo što imamo vodeće rešenje za optimizaciju prostora na tržištu, već to spajamo sa iscrpnom ekspertizom u upravljanju lancem snabdevanja, što našim klijentima pomaže da uvide koristi od ’Apola’ u širem kontekstu”, rekao je Bozons.

Leave a Reply