Software

Epson predstavlja merače nagiba i ubrzanja visoke preciznosti za industrijsku aplikaciju

Seiko Epson korporacija razvila je nove, kompaktne merače nagiba i dva nova kompaktna merača ubrzanja (senzori sa tri ose) za različite industrijske primene. Ovi proizvodi obezbeđuju stabilno praćenje na duže vremenske periode sa rezolucijom od 0,001 stepen (za merač nagiba) i 10 uG (za a merač ubrzanja). Epson će početi sa isporukom ovih jedinica u januaru 2013. godine, a masovno proizvođenje planira tokom 2013.

Ovi senzori se koriste u oblasti građevinskog inženjeriga kako bi se nadgledale horizontalne i vertikalne površine u neboderima i drugim velikim strukturama, kao i za merenje promena koje se dešavaju u građevinskim strukturama usled blagih potresa, kao i za merenje strukturne distorzije i propadanja nakon seizmičkih aktivnosti.

Međutim, precizni merači nagiba i ubrzanja koji su se koristili do danas za ovakva merenja bili su skupi, veliki i teški, što su karakteristike koje predstavljaju značajne barijere za njihovo usvajanje. Tržište je želelo kompaktne, energetski-efikasne i povoljne sisteme za praćenje koju daju silikonski MEMS senzori u kombinaciji sa istom postojanom preciznošću i stabilnošću kao i mehanički servo senzori.

“Kako bismo odgovorili na potrebe korisnika oslonili smo se na našu jedinstvenu snagu QMEMS[1] tehnologije da razvijemo novi kvarcni merač ubrzanja koji je veoma precizan i stabilan,” izjavio je Tošihiko Kano, direktor Epsonovih M Projekata. “Kombinovali smo ovaj merač ubrzanja sa poluprovodnikom i softverskom tehnologijom kako bismo formirali merače nagiba i ubrzanja (jedinice sa senzorom sa tri ose) visokih performansi, za praktičnu aplikaciju. Ove merače nagiba i ubrzanja isporučivaćemo kao integrisane modele i kao CAN[2] modele otporne na vodu i koji se mogu koristiti u raznim aplikacijama.”

Ovi proizvodi olakšavaju građenje fleksibilnog sistema za praćenje koji će ispuniti zahteve industrijskih performansi. Isto tako, mogu se jednostavno koristiti za realizaciju sistema sa više čvorova i sinhronim merenjem. Budući da koriste digitalni interfejs, korisnici će biti u mogućnosti naprave takve sisteme za praćenje koji imaju superiorne performanse bez buke i sposobnost merenja na daljinu, za daleko manje vremena.

Epson je identifikovao industriju senzornih uređaja kao značajnu za razvoj poslovanja u svojoj dugoročnoj korporativnoj viziji. Ova kompanija će stoga nastaviti da radi na QMEMS tehnologiji na bazi kristala za merenje parametara kao što su vreme, pritisak i ugaona brzina, pokrećući dalji razvoj u konvergenciji sa poluprovodnicima i softverskim tehnologijama, kako bi korisnicima pružili veliki izbor rešenja, uključujući proizvode, module i sisteme koji su jednostavni za upotrebu i kojima se može verovati.

Leave a Reply