Software

Epson razvija nova softverska rešenja za poboljšanje usluga upravljanog štampanja

Kompanija Epson, poznata po razvoju visokokvalitetnih laserskih i inkdžet štampača prilagođenih potrebama poslovnog sveta, obznanila je uvođenje novog softvera za upravljano štampanje Print Control Center (PCC), razvijenog za potrebe profesionalnih korisnika. Ovaj novi softver će proširiti paletu poslovnih rešenja kompanije Epson i uz to partnerima obezbediti alate potrebne za upravljanje ugovorima sa cenom po strani.
Gijom Marten iz kompanije Epson Europe je rekao: “Uvođenje softvera Print Control Center odražava Epsonovo neprekidno ulaganje u usluge upravljanog štampanja. Karakteristike kao što su efikasnost, radni učinak i isplativnost nikada nisu bile važnije nego danas, naročito u svetlu trenutne ekonomske situacije, a Epson svojim klijentima i partnerima obezbeđuje softverska rešenja koja dopunjavaju njegove visokokvalitetne poslovne proizvode.”
Ključne pogodnosti softvera Print Control Center:
Strategije za smanjivanje troškova štampanja u preduzeću
Upravljanje ugovorima prikupljanjem i konsolidovanjem informacija iz štampača instaliranih u klijentovim objektima
Tri modula za upravljanje ugovorima sa cenom po strani: praćenje usluga štampanja, prikupljanje podataka za štampanje i praćenje stanja štampača.
Softver Print Control Center predstavlja osnovni element Epsonove palete usluga za upravljano štampanje zato što prihvata informacije iz mreže štampača koje se zatim koriste za pružanje dodatnih usluga, kao što su isporuka potrošnog materijala, fakturisanje i održavanje. Te informacije se automatski prikupljaju i šalju e-poštom Epsonu ili poslovnom partneru koji upravlja ugovorom o pružanju usluga.
Takođe, može da se prati stanje umreženih štampača. Administratori mogu da sortiraju informacije po prioritetu, tipu štampača, lokaciji štampača i dr. Sem toga, mogu putem e-pošte da primaju upozorenja o istrošenosti potrošnog materijala i zaglavljivanju papira.
Epsonov PCC unapređuje već dokazane usluge upravljanog štampanja, u koje spada i Click&More. Ta usluga sa cenom po strani kontroliše troškove štampanja i namenjena je malim i srednjim preduzećima koja nemaju mnogo štampača, ali imaju veliki obim štampe. Epson Print Performance je još jedna usluga sa cenom po strani koja omogućava velikim kompanijama da koriste prednosti Epsonove stručnosti u upravljanju velikim brojem štampača. Ova usluga omogućava kompaniji da kontroliše troškove štampanja putem lizinga ili kupovine hardvera, a razvijena su i rešenja za fakturisanje koja daju jasan pregled troškova.
Kao dodatak svojim rešenjima za upravljano štampanje, Epson je obnovio partnerstva sa vodećim kompanijama kao što su Pcounter, Doxense, Software Shelf International, Inc. i Pulsar Technologies. Ta partnerstva i Epsonove inovacije obezbediće napredna rešenja specijalizovanim preduzećima koja imaju veliki obim štampe.

Leave a Reply