Internet · Software

eRačunovodstvo – Najava početka rada servisa Datalab i Orion Telekoma

Kompanije Datalab i Orion Telekom proširiće svoju ponudu usluga servisom eRačunovodstvo. Servis eRačunovodstvo tehnički predstavlja hostovanje Pantheon aplikacije i baze podataka na serveru kod provajdera, što omogućava korisnicima i računovođama pristup svojim poslovnim podacima sa bilo kog mesta u bilo kom trenutku uz jedini uslov: internet vezu.

Sa druge strane, operativno, ovaj servis spaja operativne podatke (korisnik) sa finasijskim podacima (računovođa) u jednu jedinstvenu celinu na taj način pružajući pravovremene informacije bez potrebe za sinhronizacijom, usaglašavanjem i »sravnjivanjem« stanja. Ovakvim načinom rada i korisnici i računovođe su pošteđeni brige o tehničkim stvarima (hardver, serverske licence, sigurnosne kopije, nove verzije…) i mogu se posvetiti samo svom poslu.

Korisnici dobijaju sigurnost, ažurna stanja, smanjenje operativnih troškova, jednostavan pristup do aplikacije putem Interneta i minimalnu investiciju kroz sistem naplate „Plati koliko koristiš“.

Računovođe, će imati mogućnost da u isto vreme podržavaju više korisnika i da dobar deo posla knjiženja, prikupljanja papira, prekucavanja prenesu u savetodavno-kontrolnu funkciju.

Za sada je u toku probni period i intenzivno testiranje ovog servisa, a od 15. Septembra će biti i komercijalno dostupan svima zainteresovanima.

»Imamo znanje, imamo tehnologiju. To svakako treba iskoristiti i olakšati svakodnevno poslovanje.« složili su se Ristić i Ranisavljević, predstavnici Orion Telekoma i Datalaba.

Leave a Reply