Događaji · Software

ERP rešenja – Da li ste spremni za sledeći nivo?

U petak, 19. juna 2009. godine sa početkom u 9:30 časova u hotelu Holiday Inn, adresa Španskih boraca 74, Novi Beograd, u sali Ravanica održaće se “Istina je izazov! Da li ste spremni za sledeći nivo?” čiji je cilj upoznavanje privrednika i menadžera sa mogućnostima i načinima korišćenja ERP rešenja. Skup organizuje Kompanija DataLab SR, oroizvođač poslovnog ERP rešenja – Pantheon.

reme promena je uvek burno. Na tržištu opstaju samo oni koji su naučili da plivaju i u burnim vremenima. Uvođenje pravih alata u poslovanje u odlučnom mometu, predstavlja „odskočnu dasku” za postizanje bolje tržišne pozicije u odnosu na konkurenciju. Poslovati u uslovima kakvi vladaju na tržištu danas, predstavlja svakodnevni izazov. Povećanje efikasnosti, optimizacija troškova i resursa predstavljaju glavni zadatak menadžmenta. Za realizaciju ovih zadataka potrebni su znanje i efikasni alati.

Cilj ovog poslovno-stručnog skupa je upoznavanje privrednika i menadžera sa mogudnostima i načinima korišdenja ERP rešenja u savremenom poslovanju.

U toku ovog skupa, prisutni će biti u prilici da:

* Saznaju kako da uspešno prebrode tešku situaciju i iskoristite je kao priliku za bolje pozicioniranje na tržištu.

* Saznaju više o mogućim rešenjima optimizacije poslovanja upotrebom ERP poslovnih rešenja.

* Sašaju iskustva drugih korisnika iz prve ruke i savete naših stručnjaka.

* Podele utiske sa ostalim učesnicima.
Seminar je namenjen isključivo menadžerima. Zbog ograničenog broja mesta prijava obavezna. Rok za prijavljivanje najkasnije 16. jun 2009.

Više informacija pronađite na zvaničnoj web strani kompanije Datalab – www.datalab.rs.

Leave a Reply