Software

ERP rešenje AKORD u prvom lancu “FAST” Autoservisa

Novosadska kompanija Multicompany d.o.o., jedna od najvećih veletrgovina rezervnim delovima i opremom za vozila u Srbiji, napravila je radikalan zaokret u svojoj organizaciji poslovanja. Nakon višegodišnjeg iskustva sa jednim od najboljih i najskupljih softvera za vođenje poslovanja u svetu, kompanija je rešila da prekine ovu saradnju i da svoje poverenje ukaže domaćoj IT kompaniji Ipsylon i softverskom rešenju AKORD.

Razlozi za ovakvu odluku su mnogobrojni, a pre svega se svode na jaču konsultantsku i tehničku podršku, blagovremeno omogućavanje novih funkcionalnosti koje prate permanentan i nagli razvoj kompanije i naravno znatno povoljnije finansijske uslove.

Paralelni rad na starom softveru i u AKORD-u tokom trajanja test faze projekta, potvrdio je da Akord poseduje sve navedene prednosti u odnosu na popularna ERP rešenja stranih kompanija i da u potpunosti zadovoljava potrebe svojih korisnika. Nakon završenog test perioda, početkom marta meseca 2009. godine, Multicompany je ocenio da je spreman za potpun prelazak na AKORD.

Pored centralnog sedišta kompanije u Novom Sadu, AKORD je postavljen u svim novootvorenim poslovnim lokacijama Multicompany-ja, odnosno u prvom lancu brzih autoservisa u Srbiji – u Beogradu na Čuburi, u Zemunu i u Subotici.

Leave a Reply