Događaji · Software

ERP tržište u Srbiji

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti i Info centra Privredne Komore 21.10.2009. je održan sastanak sa kompanijama koje razvijaju i proizvode domaća ERP rešenja. Tema koja je okupila učesnike bila je “DA LI DOMAĆI ERP IMA BUDUĆNOST I KAKO POMOĆI KOMPANIJAMA KOJE RAZVIJAJU DOMAĆI ERP”, a našu pažnju je naročito privuklo izlaganje gospodina Aleksandra Matića, iz INFO centra Komore, koji je izneo pregled stanja ERP tržišta u Srbiji, sa osvrtom i predlogom kako dalje učestvovati u tržišnoj utakmici u ovom brzorastućem segmentu tržišta softvera u Srbiji.”

Za ovu priliku izdvojili smo samo dva slajda, objavljena i obrazložena na skupu. Smatramo da je svaki, sam za sebe, dovoljno rečit i zato ćemo ih ostaviti bez komentara:

Leave a Reply