Software

ESET dobio 64. Virus Bulletin nagradu

Test koji je sproveden od strane nezavisnog britanskog magazina Virus Bulletin (VB) je ocenjivao performanse 38 sigurnosnih proizvoda na osnovu efektivnosti u odbrani od malware-a. Samo 28 odprijavljenih proizvoda je dobilo VB100 nagradu, koja se dodeljuje za detekciju svih „In-the-Wild“virusa, bez lažno pozitivnih prijava.

Ovakve performanse su proizvodima kompanije ESET osigurali 64. VB100 nagradu.Treba istadi i da je testirani proizvod ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition imao najbolji RAP(reaktivna i proaktivna detekcija) rezultat među svim testiranim proizvodima. Za test platformu jekorišden Windows Server 2003, a u listu “In-the-Wild” virusa ubačene su nove varijante postojedihpolimorfnih virusa, neke nove varijante Sality virusa, kao i dosta Virut uzoraka.

Na osnovu VirusBulletin izveštaja, svaka varijanta malwera je replicirana na minimum 1000 uzoraka, dok je ukupan broj u Wild Listi prešao 14.000

Leave a Reply