Software

Event24x7 – softver za IT menadžment i nadgledanje poslovnih procesa

Event24x7 je projektovao i razvio tim eksperata u oblasti upravljanja sistemima preduzeća, koji imaju sveobuhvatna znanja da bi obezbedili optimalna rešenja za potrebe današnjih dinamičkih poslovnih okruženja. Event24x7 obezbeđuje 24X7 dostupnost i nadgleda sve aspekte IT infrastrukture, aplikacija i poslovnih procesa organizacije. U stanju je da detektuje neregularna stanja i da preuzima akcije da bi razrešio problem ili ga usmerio na help desk.

Event24x7 paket rešenja sadrži 6 glavnih modula:

  • Upravljanje IT elementima
  • Kontrola poslovnih procesa
  • Upravljanje poslovnim servisima
  • Centar za obaveštavanje
  • Upravljanje događajima
  • Centar za instalaciju

Usaglašava širok opseg izvora događaja kao što su: konzole, poruke OS-a i aplikacija, SNMP, nadgledanje okruženja i drugo.
Ugrađena podrška za širok opseg sistema uključujući UNIX, Windows, VM, Tandem, Unisys, LINUX i OpenVMS.
Obezbeđuje emulatore termnala i omogućava pun pristup upravljanju platformama. Napredni grafički korisnički interfejs (GUI) za kontrolisane platforme nudi nadgledanje svih izvora događaja bazirano na exception ima. Udaljeni resursi data centra mogu biti održavani i kontrolisani iz jednog centra uz prikaz svih resursa, kako udaljenih, tako i lokalnih na Central Event Station.

Event24x7 mogućnost “Upravljanja poslovnim servisima” pruža organizacijama sistem za nadgledanje i upravljanje u realnom vremenu, lak za korišćenje, koji pokriva i IT elemente, kao što su hardver, baze podataka, komunikacione linije itd., kao i podršku poslovnim servisima kao što su prodaja, naplaćivanje, CRM, E- learning itd., povećavajuči sposobnost za efikasno upravljanje infrastrukturom u poslovnom okruženju, kreirajući neometane i pouzdane procese poslovnih servisa.

Potpuno funkcionalnu probnu verziju ovog softvera možete besplatno preuzeti sa ove lokacije.

Leave a Reply