Software

Evropska komisija pohvalila napredak Srbije u oblasti nauke i intelektualne svojine

Potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić čestitao je naučnoj i tehnološkoj zajednici na pozitivnoj evaluaciji Evropske komisije (EK) o napretku Srbije u domenu nauke i intelektualne svojine.

U saopštenju Kabineta potpredsednika Vlade navodi se da je u godišnjem izveštaju EK o napretku država zapadnog Balkana procenjeno da je Srbija napravila veliki pomak u domenu nauke i intelektualne svojine.

Posebno je istaknuto donošenje nacionalne strategije i novog zakonskog okvira u domenu nauke, ali i učešće srpskih naučnika u projektima Sedmog okvirnog programa za istraživanje EU.

U oblasti intelektualne svojine pohvaljeno je donošenje zakona, kao i ratifikacija međunarodnih konvencija u okviru prelaznog trgovinskog sporazuma.

Ostvaren je i napredak u sprovođenju zakona kroz specijalizovane policijske, carinske i poreske jedinice, navodi se u izveštaju.

Evropska komisija je procenila da su budžetska ulaganja u nauku, kao i ona iz privatnog sektora, i dalje na niskom nivou (manje od 0,5 odsto BDP-a).

Leave a Reply