Software

Extreme nudi kupovinu softvera na 12 rata

Beogradski Extreme je svim svojim klijentima i onima koji su zainteresovani za nabavku softvera omogućio nabavku softvera na 3, 6 i 12 mesečnih rata putem kredita čije troškove izdavanja snosi firma Extrema.  Extreme je ugovor sklopio sa ProCredit bankom, preko koje će se, prema proceduri, izdavati svi potrebni krediti.

Nakon utvrđivanja potreba klijenata i definisanja narudžbine sledi kreditna procedura koja se sastoji od sledećih koraka:

  1. Predavanje zahteva za kredit
    Kada analizom utvrde koje su sadašnje i buduće potrebe određenog preduzeća, kreira se predračun na osnovu koga se podnosi zahtev banci za odobrenje kredita u iznosu predračuna.
  2. Odobravanje kredita
    Na osnovu zahteva koji se podnese, banka u skladu sa svojom politikom donosi odluku o kreditu i o toj odluci obaveštava kupca u potpunoj diskreciji. Postupak odobrenja kredita u ProCredit banci traje dva dana.
  3. Zaključivanje ugovora
    Kada  je kredit odobren, firma potpisuje ugovor o kreditiranju sa bankom, a prema politici banke. Ugovor o kreditiranju definiše i plan otplate kredita.  Iznos kredita se potom uplaćuje direktno na račun Extrema, a oni  po registrovanju uplate isporučuju softver.

Minimalni iznos narudžbine za koji je omogućeno plaćanje na rate je 2.000 EUR.

Tokom čitave procedure od podnošenja zahteva do dobijanja kredita, Extreme tim  stoji na raspolaganju za svu pomoć koja može biti potrebna, a možete se obratiti direktno savetniku za licenciranje softvera ili na email [email protected].

2 thoughts on “Extreme nudi kupovinu softvera na 12 rata

Leave a Reply