Software

Extreme potpisao novi ugovor o implementaciji NAV Express-a

Nakon dve uspešno završene implementacije poslovnog rešenja NAV Express i uz implementaciju u firmi Extreme CC koja je u toku, firma Extreme je potpisala još jedan ugovor.

Novi ugovor je potpisan sa kompanijom NPCO čija je osnovna delatnost trgovina čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima. Pored osnovnog ugovora, predviđeno je uvođenje NAV Express rešenja i u ćerke- firme koje ova kompanija poseduje, sa ciljem da se olakša unos i manipulisanje podacima kroz integrisane module prodaje, finansija, marketinga i magacina.

Očekuje se da će uvođenje ovog poslovnog rešenja u značajnoj meri doprineti efikasnom i efektivnom poslovanju u firmi NPCO budući da omogućava trenutni uvid u poslovanje i pruža jedinstven sistem izveštavanja. Više o NAV Express poslovnom rešenju možete saznati na sledećoj strani.

Leave a Reply