Software

F-Secure lansirao Client Security 8

Finska antivirusna kompanija F-Secure lansirala je novu verziju svog softvera za zaštitu korporativnih radnih stanica, Client Security 8. U novoj verziji, F-Secure Client Security donosi bržu i tačniju zaštitu protiv svih vrsta malware-a koji preti sa Interneta. Između ostalog, nova verzija raspolaže DeepGuard 2.0 modulom koji komunicira sa F-Secure serverima u okviru bezbednosne mreže koju čine svi računari širom planete koji poseduju najnoviju verziju F-Secure Client Security softvera.

Ova napredna tehnologija u praksi donosi globalnu zaštitu svih računara unutar F-Secure bezbednosne mreže u roku od 60 sekundi od prve potvrde nove pretnje, čime se uspešno eliminiše prazan prostor između identifikovanja nove pretnje i vremena potrebnog za izradu i distribuciju baze novih definicija.

U Client Security 8 je inkorporirana i neighborcast funkcija koja omogućava peer-to-peer distribuciju novih baza virus definicija između računara u LAN-u,  čime se značajno  redukuje protok unutar korporativne mreže.

Dodatne novine koje bi trebalo navesti uključuju poboljšane performanse prilikom skeniranja čitavog sistema, kao i za 30 do 40 posto manje zauzeće memorije. Nova verzija donosi i potpunu zaštitu za IPv6, podršku za 64-bitnu verziju Viste, kao i poboljšan sistem za izveštavanje sa preko 40 predefinisanih grafičkih izveštaja.

Izlazak se podudara sa izlaskom Policy Manager-a 8, alata za centralizovano upravljanje radnim stanicama i serverima koji su zaštićeni pomoću F-Secure softvera.

Leave a Reply