Software

FireChat aplikacija omogućava komunikaciju bez internet konekcije

Aplikacija koja nosi naziv FireChat a omogućava korisnicima, za razliku od mnoštva sličnih, da komuniciraju odnosno šalju i primaju poruke i bez konekcije na internet.

Apple je u svoj operativni sistem iOS ugradio mogućnost kojom je moguće komunicirati i bez direktne konekcije na internet.

Zahvaljujući peer-to-peer načinu rada, gde zapravo uređaji sami stvaraju vlastitu mrežu. Kako bismo to bolje objasnili, zamislićemo da imamo nekolicinu Apple mobilnih telefona na jednom području. Svaki od tih telefona zapravo predstavlja čvor u mreži. Kada se ti čvorovi povežu oni zapravo stvaraju vlastitu mrežu.

firechat

Ta mreža zapravo je lokalna verzija interneta jer telefoni mogu između sebe komunicirati bez potrebe da su povezani na WiFi ili neku drugu mobilnu mrežu. Ovakav način rada pametnih telefona do sada nije bio previše poznat, ali čini se da bi u budućnosti mogao igrati vrlo važnu ulogu.

Zamislite kada bi svi imali ovakvu mogućnost pa bi time stvorili jako veliki broj malih mreža koje bi se povezale u jednu veliku mrežu. Na taj način zapravo vam ne bi više trebali internet i svakodnevna potraga za signalom.

Ovaj koncept stvaranja mreže iskoristili su programeri te su stvorili aplikaciju FireChat. Ova aplikacija omogućuje komunikaciju baš putem takve mreže. Iako aplikacija ima mogućnost i konekcije na običnu internet vezu, ipak je detalj vezan uz korišćenje ove odlične mogućnosti iOS zauzeo najveći deo pažnje.

Leave a Reply