Software

FTN rešenje za nadzor sistema i ranu detekciju kvarova najbolje na takmičenju National Instruments

Na takmičenju za najbolje tehničko rešenje, koje organizuje kompanija National Instruments, u 2013. godini u regionu jugoistočna Evropa pobedilo je rešenje za nadzor sistema i ranu detekciju kvarova pod nazivom Self-Adaptive Process Monitoring System (SAMS), koje je projektovao, razvio i implementirao tim sa Odseka za automatiku i upravljanje sistemima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Tim koji čine docent dr Milan Rapaić, asistent master Milena Petković i profesor dr Zoran Jeličić razvio je ekspertski sistem, odnosno softversko-hardversko rešenje, koje uz oslonac na optimizacione algoritme i metode veštačke inteligencije omogućava ranu detekciju neželjenih stanja i mogućih kvarova u industriji. Neželjena stanja se najčešće odnose na nedozvoljene vrednosti procesnih veličina koje nisu neposredno merene. Procena vrednosti ovih veličina i parametara zasniva se na matematičkim modelima postrojenja koji se dinamički generišu i adaptiraju u toku rada pogona. Ovo rešenje može da radi kao samostalna aplikacija, ali i kao deo postojećih sofverskih sistema za nadzor i upravljanje.

ftn

Primenom ovog rešenja direktno se smanjuje broj kvarova, otkaza i ekcesnih situacija, što rezultuje povećanjem bezbednosti na radu, manjim troškovima proizvodnje, racionalnijim trošenjem energije i naravno ustaljenim kvalitetom proizvoda.

Aplikacija je originalno razvijana i testirana za potrebe i prema podacima fabrike Victoria Oil iz Šida, međutim, rešenje je opšte po karakteru i bez ograničenja se može primeniti i primenjuje se u drugim industrijskim pogonima. Opštost rešenja i relativno jednostavna instalacija daju mogućnost za širu distribuciju kroz ponudu kompanije National Instruments. Interesantno je napomenuti da je ovo rešenje i naučno verifikovano u vodećim međunarodnim časopisima.

Kao rezultat uspešne saradnje Odseka za automatiku i upravljanje sistemima i kompanije National Instruments u Novom Sadu će se do juna otvoriti Centar izvrsnosti za inteligentno i napredno automatsko upravljanje, gde će studenti i inženjeri iz prakse imati prilike da steknu znanja iz implementacije složenih algoritama na industrijskim računarima. Ovo će biti jedini centar ovakvog tipa u ovom delu Evrope.

Istraživanja koja su rezultovala nagrađenim rešenjem delom su finansirani kroz projekat tehnološkog razvoja Ministarstva prosvete i nauke, odnosno IPA projekat međugranične saradnje.

Leave a Reply