Software

Fujitsu Coordinator VE pojednostavljuje objedinjeno upravljanje centrima podataka i Cloud computing okruženjima

Softver za upravljanje serverima stvara dinamične infrastrukture

Kompanija Fujitsu predstavila je danas novi moćan resurs koji omogućava korporacijama da kreiraju dinamične infrastrukture od virtuelnih i fizičkih servera u okruženjima centara podataka i „Cloud computing” okruženjima.

Softversko rešenje „ServerView Resource Coordinator VE” (RCVE) spreže sve fizičke i virtuelne resurse u okviru kompleksnih IT serverskih topologija – uključujući i „Cloud computing” okruženja – čime se postiže pojednostavljeno, objedinjeno upravljanje i obezbeđuje da se resursi dinamički optimizuju u cilju pružanja najboljih performansi u svakom trenutku.

Sa popularizacijom virtuelizacije servera dodata je nova dimenzija upravljanju serverima – sa nizovima virtuelnih mašina kreiranim na pojedinim fizičkim serverima stvorila se i potreba da se svakom od njih upravlja.

To je IT administratorima dovelo do povećane kompleksnosti i troškova upravljanja infrastrukturom, uključujući upravljanje zakrpama, održavanja rutina i popravke „lomova”. Štaviše, efektivno upravljanje farmom servera zahteva da se optimalni sistemski resursi automatski alociraju sve vreme.

„Resource Coordinator VE” rešava ovaj izazov nudeći pojednostavljeno, objedinjeno, automatizovano upravljanje raznovrsnim, heterogenim „skladištima” virtuelnih i fizičkih servera, i ujedno obezbeđujući intuitivno upravljanje životnim ciklusom servera sa upravljačke konzole grafičkog tipa. Pored PRIMERGY blejd servera, RCVE podržava i PRIMERGY rek i „tower” servere kao i „x86” servere drugih proizvođača. Softver takođe integriše vodeće dobavljače rešenja za virtuelizaciju među kojima su i VMware, Microsoft Hyper-V i Xen.

RCVE omogućava postizanje troškovno-isplative visoke dostupnosti za skladišta servera tako što čitave nizove sistema u eksploataciji obezbeđuje držanjem jedne ili nekoliko jedinica u režimu pripravnosti. Ova „N plus 1” opcija umesto „pokrivanja” svakog pojedinačnog servera u eksploataciji rezervnim, rezultira time da organizacije mogu da ostvare značajne uštede u troškovima hardvera kao i veću iskorišćenost sistema bez pristajanja na duže vreme u kome je sistem van funkcije (downtime).

Operacijama uprošćavanja i automatizacije, RCVE može da smanji vreme potrebno za razmeštanje i zamenu servera i do 90 procenata. Intuitivna, upravljačka konzola sa grafičkim okruženjem dramatično pojednostavljuje svakodnevne operacije u centru podataka, kao i u okruženjima kombinovanih fizičkih i virtuelnih resursa.

Akira Jamanaka (Akira Yamanaka), senior potpredsednik kompanije Fujitsu Limited, rekao je tim povodom: „Upravljanje i alokacija serverskih resursa postalo je suštinski kompleksnije zahvaljujući virtuelizaciji i trendovima ka ‘Cloud computing’-u. Fujitsu u formi „Resource Coordinator VE” softvera isporučuje snažan novi alat koji omogućava dramatično pojednostavljenje, racionalizaciju i uštedu na troškovima u okviru centara podataka – efektivnim konsolidovanim upravljanjem holističkim serverskim resursima.”

RCVE, koji je od danas dostupan za poručivanje, ključna je komponenta „Dinamične kocke” (Dynamic Cube) – PRIMERGY BX900 blejd-server sistema nove generacije, koje takođe danas premijerno predstavljen (12. maj).

PRIMERGY BX900 je kompletna dinamična serverska infrastruktura u jednoj blejd-šasiji, bazirana na četiri osnovna principa: projektovana da uštedi novac klijenata smanjenjem računa za električnu energiju, da dostigne nove nivoe performansi, da pruži nezabeležene rekorde u vremenu nesmetanog rada, i da garantuje zaštitu investicije.

Leave a Reply