Software

Fujitsu ETERNUS DX omogućuje automatizovano rangiranje (Storage Tiering)

Fujitsu danas lansira najnoviju verziju ETERNUS SF softvera za upravljanje Fujitsu ETERNUS DX sistemima za skladištenje podataka na diskovima, koja donosi izuzetnu funkcionalnost korporativne klase – Automated Storage Tiering (AST). Sa ETERNUS SF V15 verzijom programa, tehnologija kojom se postiže efikasnost sistema korporativne klase sada je omogućena i dostupna u kompletnoj familiji ETERNUS DX sistema – čak i u osnovnim i sistemima srednje klase – i praktično ne zavisi od kapaciteta sistema.

Poslovni benefiti

AST omogućava kompanijama da, nezavisno od veličine organizacije, bolje upravljaju podacima koji se neprestano gomilaju, i efikasnije koriste svoje resurse za skladištenje podataka. To se postiže automatskim smeštanjem podataka u odgovarajuće segmente sistema različitih rangova (koji se formiraju u zavisnosti od tipa diskova), na osnovu specifikacija koje unapred podešava sistem-administrator, kao što su performanse skladištenja, zahtevi za kapacitetom kao i cena koštanja.

AST takođe smanjuje operativne napore osoblja – a time i troškove – dok istovremeno značajno ubrzava performanse u radu sa aplikacijama poput, na primer, baza podataka, Exchange ili Vmware sistema. Ova funkcionalnost takođe značajno smanjuje i manuelne intervencije u postupcima administriranja.

Mala i srednja preduzeća praktično dobijaju funkcionalnost korporativne klase sa bazičnim sistemima zahvaljujući AST-u u kompletnoj Fujitsu ETERNUS DX familiji „storidž“ sistema. Velika preduzeća i organizacije sa brojnim ograncima i filijalama zbog toga sada mogu da kupe sisteme po meri, sa istim benefitima od AST funkcionalnosti. Mogućnosti poput AST-a i Thin Provisioning-a kao i konzistentan dizajn i unificiran doživljaj rada sa ETERNUS SF softverom za upravljanje i grafičkim korisničkim interfejsom ETERNUS DX familije – omogućava korisnicima da efikasnije upravljaju svojim data centrima, smanjujući svoje troškove, napore i izdatke za obuku IT administratora, i istovremeno postižu daleko bolje performanse. Zahvaljujući unificiranoj arhitekturi unutar ETERNUS DX familije, korisnici mogu lako da nadograde svoj sistem jednostavnom zamenom kontrolera.

Markus Šnajder, predsednik Grupacije za razvoj storidž-proizvoda u kompaniji Fujitsu Technology Solutions

„Automatizovano rangiranje u sistemu za skladištenje – storage tiering – je istinski benefit za kompanije. Ponudom AST-a u celoj familiji ETERNUS DX potvrđujemo svoju posvećenost cilju da naši sistemi odgovore na sve rastuće potrebe korisnika. Sada smo među onim malobrojnim dobavljačima na tržištu koji AST nude sa osnovnim modelima rešenja sistema za skladištenje podatka.”

ETERNUS SF V15 softver za upravljanje storidž-sistemima od sada je dostupan uz sve ETERNUS DX sisteme.

* Thin provisioning – korišćenje virtuelizacione tehnologije kojom se postiže da sistem odaje utisak da uvek poseduje dovoljno skladišnog kapaciteta za svaki dodeljen zadatak, što je samo virtuelno „inteligentno“ rešeno, dok sistem fizički zapravo poseduje manje kapaciteta. Kada se popunjenost fizičkih kapaciteta zaista približi nekoj definisanoj granici, sistem upozorava administratora da je vreme za dodavanje novih fizičkih diskova u sistem. Time se izbegava incijalno ulaganje i zarobljavanje novca u skladišne kapacitete koji će biti potrebni i iskorišćeni tek u nekoj izglednoj budućnosti.

Leave a Reply