Software

Fujitsu objavio novi svetski rekord u korišćenju aplikacije SAP Business Intelligence-Data Mart (BI-D) Standard Application Benchmark

Novi rezultat naglašava visoku dostupnost i odlične mogućnosti nadogradnje poslovnog rešenja za skladištenje podataka kompanije Fujitsu

Kao veliko otkriće za kompanije koje koriste velika skladišta podataka zasnovana na rešenju SAP®, Fujitsu je danas objavio novi svetski rekord u rezultatima testiranja primenom SAP Business Intelligence-Data Mart (BI-D) Standard Application Benchmark-a, koji koriste preduzeća širom sveta za efikansno analiziranje i optimizovanje performansi sistema u okruženjima poslovnog skladištenje podataka.

SAP BI-D Standard Application Benchmark pruža stvarne naznake performansi baze podataka pojedine kompanije na osnovu merenja performansi sistema prilikom obrade velike količine upita u sistemu poslovnog skladištenja podataka.

Fujitsu je postavio novi svetski rekord sa SAP BI-D Standard Application Benchmark sa četvero-serverskim klasterom Oracle Real Application, što nadopunjuje svetski rekord aplikacije SAP BI-D Standard Application Benchmark ostvaren sa jedno-serverskom konfiguracijom, što su Oracle i Fujitsu objavili 13. oktobra 2009. Na četvero-serverskom klasteru Fujitsu propusnost je povećana sa rezultata jedno-serverske konfiguracije od 320 363 navigacijskih koraka upita na 1 165 742 navigacijskih koraka upita. Dvo-serverska konfiguracija klastera ostvarila je 609 349 navigacijskih koraka upita.

Izvrsni rezultati ostvareni su na serverima Fujitsu PRIMERGY RX300 S5 koji koriste baze podataka Oracle i klastere Oracle Database Real Application. Na temelju industrijskih standardnih servera i Linuxa, ovo ekonomično okruženje pruža odlične mogućnosti nadogradnje i visok nivo dostupnosti za skladištenje velikih količina podataka uz pristupačne cene.

Fujitsu je takođe uveo server PRIMERGY RX300 S5 kao migracijski put za industrijske aplikacije za skladištenje podataka sa UNIX sistema. Pristup zasnovan na komponentama omogućuje kompanijama da započnu sa manjim sistemima, a onda dodaju kapacitete u slučaju potrebe. Pored toga, klasteri Oracle Real Application omogućavaju dinamičku nadogradnju, što znači da se serveri mogu isključiti ili ponovo instalirati izvan vršnog vremena, dok se dodatni procesni čvorovi mogu jednostavno dodati tijekom vršnog vremena.

U poređenju sa tradicionalnim načinima rada klastera, dinamičko rešenje stručnjaka iz Globalnog Fujitsu centra za SAP u Walldorfu u Njemačkoj, takođe omogućava veći nivo dostupnosti sistema. Vreme rada dodatno je podržano stalnim nadziranjem sistema i automatskom migracijom procesa na ostale čvorove, ukoliko pojedini server unutar okruženja klastera Oracle Real Application prestane raditi.

Leave a Reply