Software

GDi Gisdata i Mobile Arts – zajednička ponuda lokacijskih rešenja i usluga

GDi Gisdata i Mobile Arts svojim će klijentima nuditi optimalne proizvode iz zajedničke ponude tehnologija. Uz veću vrednost za krajnje korisnike, kompanije će tako ujedno stvoriti priliku i za vlastito povećanje prihoda u segmentu ponude lokacijskih rešenja.

GDi Gisdata, jedna od vodećih specijalizovanih tehnoloških kompanija u regiji, te najveća kompanija za geoinformatiku na području srednje i jugoistočne Evrope, najavljuje potpisivanje ugovora sa švedskom firmom Mobile Arts te zajednički nastup na ovogodišnjem Mobile World kongresu u Barceloni. GDi Gisdata i Mobile Arts svojim će postojećim i budućim klijentima nuditi optimalne proizvode iz zajedničke ponude rešenja za globalne mobilne operatore. Time će uz veću vrednost za krajnje korisnike ujedno stvoriti priliku i za vlastito povećanje prihoda u segmentu ponude lokacijskih proizvoda i usluga.

Uz platformu za pružanje lokacijskih usluga (Location Based Services Engine – LBSE) GDi Gisdata nudi čitav spektar već gotovih aplikacija, kao i mogućnost njihove izrade i prilagođavanja u zavisnosti od specifičnih potreba. GDi Gisdata LBSE platforma omogućuje mobilnim operatorima da znatno jednostavnije izrade, pokrenu i upravljaju vlastitom ponudom lokacijskih usluga. Redovne nadogradnje sistema operatorima osiguravaju mogućnosti daljeg poboljšanja usluga i ponudu rešenja koja su posebno prilagođena za svaku pojedinu kategoriju korisnika. Mobile Arts u svojoj ponudi uključuje skup proizvoda pod nazivom Mobile Location Centre (MLC) koji mobilnim operatorima i autorizovanim pružateljima usluga omogućuje utvrđivanje geografske lokacije mobilnih uređaja.

Tokom ovogodišnjeg Mobile World kongresa u Barseloni – od 15. do 18. februar – GDi Gisdata i Mobile Arts će uživo prikazati rad LBSE.people, LBSE.hunt, LBSE.Game i LBSE.info usluga zasnovanih na MLC GPS lokacijskoj tehnologiji. Demonstracija će se moći videti u sklopu štanda kompanije Mobile Arts koji će se nalaziti u švedskom paviljonu u dvorani 2.

Leave a Reply