Software

GDi rešenja na Mobile World Congress konferenciji u Barseloni

GDi Gisdata i partneri predstavili lokacijske tehnologije i njihovu praktičnu upotrebu u proizvodima i uslugama za mobilne operatore, te privatne i poslovne korisnike. Konferencija je protekla u znaku mobilnih aplikacija.

GDi Gisdata, jedna od vodećih specijalizovanih tehnoloških kompanija u regiji, te najveća firma za geoinformatiku i specijalizovana telekom IT rešenja na području srednje i jugoistočne Evrope, već sedmu godinu zaredom učestvuje na GSMA Mobile World kongresu, najvećem svetskom događaju posvećenom mobilnim telekomunikacijama i pratećim industrijama.

Nastavljajući se na prošlogodišnji događaj, na kojem je GDi po prvi put predstavio porodicu vlastitog software proizvoda – infrastrukturu za pružanje lokacijskih usluga (Location Based Services Engine – LBSE), ove su godine u saradnji sa partnerskim firmama prikazana konkretna rešenja i usluge koje se koriste navedenom infrastrukturom – LBSE.people, LBSE.hunt, LBSE.game i LBSE.info. Reč je o nizu aplikacija koje u saradnji sa pratećom uslugom mobilnih operatora osiguravaju dodatnu vrednost kako za privatne tako i za profesionalne korporativne korisnike.

Privatni korisnici na primer, korišćenjem GDi LBSE.info usluge mogu jednostavno pozvati kontekstne informacije o lokalitetu na kom se korisnik trenutno nalazi, dobijajući uvid o objektima, te dostupnosti okolnih potrošačkih ili poslovnih usluga. Usluga GDi LBSE.game osigurava neophodne pretpostavke za postavljanje i izvršavanje sve popularnijih praktičnih igara koje se temelje na praćenju geografske lokacije korisnika/mobilnog uređaja. U takvim je igrama potrebno ostvariti zadani cilj u određenom stvarnom prostoru – na primer u gradu, delu grada ili kvarta. Aplikacija GDi LBSE.people omogućava grupi korisnika, npr. „klapi prijatelja“ da međusobno komuniciraju svoje lokacije i koliko su blizu ili daleko jedan od drugoga. GDi LBSE.hunt omogućava traženje lokacija nekog “skrivenog predmeta”, što je vrlo česta društvena grupna igra za grupe koreliranih korisnika, ili korisnika koji se međusobno takmiče.

Profesionalni korisnici korićtenjem lokacijskih usluga mogu ostvariti znatno povećanje efikanosti poslovanja ili izvođenja operacija, obzirom da takvi sistemi omogućuju podešavanja korišćenja ljudstva i resursa “u hodu”. Logistička odeljenja komercijalnih firmi  i voditelji voznih parkova i “terenskih operacija” efikasnim korišćenjem GDi LBSE.fleet mobilnih lokacijskih usluga mogu ostvariti veću efikasnost rada, što se u krajnjoj liniji ogleda u smanjenim troškovima poslovanja. Rešenje je takođe posebno popularno u vidu usluge mobilnog operatera za srednje i manje rastuće kompanije koje žele uvek poslovati maksimalno efikasno. Veće organizacije mog koristiti GDi LBSE.fleet u obliku „hosted“ usluge kod mobilnog operatera – jednako kao manje ili srednje firme – ili  instalirati GDi LBSE.fleet softver u vlastitu IT infrastrukturu. Prednosti takvog rešenja posebno se ističu u javnim službama poput policije, vatrogasnim jedinicama, hitne pomoći i službe spašavanja, gde saznanje o trenutnoj lokaciji vozila i timova te njihovo efikasno raspoređivanje može spasiti živote.

Leave a Reply