Software

Generator QR kodova za AutoCAD

Autodesk je izdao dodatak za generisanje QR kodova u AutoCAD-u. QR kod je matrični dvodimenzionalni bar kod. Prvenstveno je bio namenjen praćenju delova u proizvodnji vozila, ali je njegova upotreba brzo zaživela i u drugim oblastima. QR kod može da sadrži informacije o datumu sastanka, kontakt informacije, e-mail, broj telefona, geografsku lokaciju, standardan tekst i internet adresu. Smatra se hardlinkom, tj. vezom između fizičkog i virtuelnog sveta. Može se koristiti za označavanje crteža, proizvoda…

Često se koristi i kod vizit karti, gde se sa jedne strane standardno prikazuju kontakt podaci, a sa druge strane vizit karte QR kod koji sadrži iste te informacije. Osoba kojoj je data vizit karta treba samo da poseduje mobilni telefon sa kamerom, i instaliran jedan od mnogih besplatnih programa za čitanje QR kodova. S obzirom da je QR skraćeno od Quick Response, u momentu kada korisnik okrene kameru telefona u pravcu koda isti će biti pročitan, i kontakt podaci u standardnom formatu sačuvani u telefonu.

Dodatak koji omogućava kreiranje QR kodova u AutoCAD-u, možete preuzeti sa adrese koja je sadržana u ponuđenom QR kodu:

Leave a Reply