Software

GFI EndPointSecurity Freeware verzija

Kompanija GFI je objavila freeware verziju svog softvera GFI EndPointSecurity, koja omogućava mrežnim administratorima praćenje i kontrolu transfera svih tipova podataka sa i na portabilne uređaje, iPod-e, PDA uređaje, mrežne kartice, optičke uređaje itd., ali, za razliku od komercijalne verzije, ne dozvoljava blokiranje nedozvoljenog transfera. Preuzmite GFI EndPointSecurity besplatnu verziju.

Leave a Reply