Software

GFi promenio sistem licenciranja i pokrenuo posebnu akciju do kraja aprila

Na osnovu stalnog praćenja zadovoljstva korisnika i uvažavanja kritika i komentara dobijenih na taj način, kompanija GFi je odlučila da svoj sistem licenciranja, koji je već revidiran tokom prošle godine, još više prilagodi korisnicima i to na taj način što će SMA, koji će od sada sadržati i update komponente, biti uključen u upgrade. Pored ovoga, biće uvedeni i jednaki rasponi opsega za sve GFi proizvode.

Samo do kraja aprila ove godine, kompanija GFI omogućava svojim korisnicima 25% popusta na kupovinu drugog proizvoda. Naime, ukoliko ste korisnik GFi MailEssentials i GFi MailSecurity licenci, imate pravo na 25% popusta na GFi MailEssentials, GFi MailSecurity i GFi MailArchiver licence, u zavisnosti od toga koju tačno licencu trenutno posedujete.

Leave a Reply