Software

GIS Obuke zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu

U trening centru u sedištu RGZ-a i po Službama za kastar nepokretnosti u toku su obuke zaposlenih RGZ-a za ažuriranje prostornih podataka katastra nepokretnosti.

Od momenta opremanja trening centra u sedištu Zavoda u decembru 2005. godine, zaposleni iz Sektora za informatiku i komunikacije, Odeljenja za implementaciju GIS tehnologija su održali ukupno 19 obuka na kojima je obučeno 184 zaposlenih kako iz sedišta Zavoda, tako i iz centara i službi za katastar nepokretnosti.

Zaposleni iz Sektora za informatiku i komunikacije imali su ukupno 31 intervenciju na terenu, na 19 lokacija, gde je obučeno, odnosno pružena stručna pomoć za 63 zaposlena iz službi za katastar nepokretnosti.

Cilj obuke je da polaznike upozna sa ArcGIS desktop softverskim aplikacijama i pruži temelj za uspešno korišćenje ArcView-a, odnosno ArcEditor-a, kao i osnovnim GIS konceptima i načinima za kreiranje, editovanje i rad sa prostornim podacima katastra nepokretnosti.

Grupe polaznika su odabrani stručnjaci za upravljanje prostornim podacima katastra nepokretnosti, ICT stručnjaci iz cedišta RGZ-a, centara i službi za katastar nepokretnosti.

Sadržaj obuka je sledeći:

  • Uvod (GIS, GIS podaci, GIS softver – osnovni koncepti);
  • Mogućnosti prikaza i upravljanja prostornim podacima;
  • Pretraživanje baze podataka;
  • Rad sa prostornim podacima;
  • Izmene podataka, kreiranje novih objekata u bazi podataka;
  • Topologija (kreiranje, validacija, otkrivanje i upravljanje greškama);
  • Struktura prostorne baze podataka katastra nepokretnosti;
  • Rad sa podacima – provođenje promena.

Sektor za informatiku i komunikacije će nastaviti da održava obuke i pruža stručnu pomoć na održavanju prostornih podataka katastra nepokretnosti.

Leave a Reply