Software

GISDATA logističko rešenje za IMLEK donosi značajne uštede

GISDATA celovito rešenje za upravljanje i optimizaciju logistike i distribucije te nadzor voznog parka unaprediće poslovanje i konkurentnost kompanije IMLEK, vodeće mlekarske industrije na području Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije sa preko 200 miliona EURO prihoda

GISDATA Grupa kroz svoju operativnu firmu GISDATA Beograd kao nosiocem posla, u saradnji sa GISDATA Zagreb privodi u punu implementaciju projekat celovitog rešenja optimizacije poslovnih procesa i izgradnje GIS-baziranog informacionog sistema za upravljanje, planiranje i optimizaciju logističke poslovne funkcije te satelitski nadzor voznog parka u industriji IMLEK, jednoj od vodećih mlekarskih kompanija u regiji.

Nova poslovna infrastruktura za svakodnevni rad poslovne funkcije logistike u IMLEKu osiguraće efikasniju distribuciju gotovih proizvoda dinamičkim planiranjem optimalnih ruta te kvalitetnijim raspolaganjem i boljom iskoristivošću voznog parka – svakodnevnim optimalnim izborom vozila u zavisnosti od promenljivog ukupnog skupa narudžbi za izlaznu robu baš za taj dan, korišćenjem voznog parka u više smena, te noćnom dostavom robe.

Ovim sistemom se dinamički upravlja radnim aktivnostima više od 140 IMLEKovih vozila u Srbiji koja svakoga dana mlečnim proizvodima iz četiri mlekare opslužuju više od 5 hiljada prihvatnih tačaka. Projekti uvođenja logističkog i nadzornog sistema ostvareni su uz visoko stručni GISDATA konsalting za logistiku, implementacijom GISDATA specijalizirane logističke aplikacije „Diverton“ te GISDATA sistema za nadzor korporativnih floti vozila “GISDATA Fleet.Desktop”, izgrađenim na temelju ESRI ArcLogistic i ArcGIS platformi, uz punu integraciju sa ERP sistemom.

Ovakva rešenja donose kompanijama konkretne uštede, i do 15 posto, na troškovima distribucije i logistike. Ako se uzme u obzir da upravo ti troškovi nose i 30 posto poslovanja, jasna je isplativost ovakvih projekata. U sklopu baze podataka GISDATA celovitog rešenja „Diverton“ za upravljanje i optimizaciju logistike nalaze se podaci o svim vozilima, putni atlas, te geografske koordinate i adrese svih dostavnih mesta.

Sistem svakodnevno automatski preuzima narudžbe iz IMLEKovog ERP poslovnog sistema te na osnovi broja i ukupne težine narudžbi, kapaciteta raspoloživih vozila te lokacija, radnog vremena i poželjnih vremena isporuke na dostavna mesta automatski stvara optimalnu detaljnu alokaciju svih roba na vozilu.

Istovremeno za svako vozilo i individualne optimalne rute i redosled kretanja, te isporuka, izdaje radne naloge za tovarenje, prevoz i isporuku roba za svako vozilo individualno, a optimizirajući ukupni trošak uz zadovoljavanje ukupneog traženog kvaliteta dostave, tj. tačnih količina i vremena dostave.

Leave a Reply