Software

Godišnja nagrada Petar Damjanović 2009

OSA računarski inženjering ogranizuje izbor najboljeg rada iz oblasti izrade tehničke dokumentacije za mašine, uređaje i noseće metalne konstrukcije sa programskim paketom Autodesk Inventor.

Cilj konkursa je promocija jedinstvene povezanosti kreativnog i produktivnog u softveru Autodesk Inventor koja omogućava pripremu konkurentnog proizvoda za plasman na tržište u najkraćem mogućem roku.

Nagrade za firme su: 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednost, softverski paket Autodesk Inventor SuiteNagrada za studente je 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Rok za prijavljivanje: 01.10.2009. Rok za predaju radova: 31.10.2009 a više informacija možete pronaći na sajtu OSE.

Leave a Reply