Software

Google SketchUp radionica u opštini Novi Beograd

Nakon uspešno sprovedenog prvog dela projekta „3D Novi Beograd”, predstavnici kompanije „Google” su izrazili interesovanje za ovaj vid saradnje i tokom narednog vikenda će organizovati radionicu koja za cilj ima obuku ljudi u kreiranju 3D sadržaja na servisu „Google Earth”. Radionicu će voditi Željko Zdravković, realizator projekta „3D Novi Beograd”, i Nicole Drobeck, predstavnica kompanije „Google”, a baziraće se na tehnikama kreiranja 3D modela zgrada u aplikaciji „Google SketchUp” koji se kasnije postavljaju na servis „Google Earth”.

Na samoj radionici će učestvovati više od 50 zainteresovanih kako iz Beograda tako i iz drugih gradova iz Srbije, kao i njihove kolege koje se istim poslom bave u Francuskoj, Grčkoj i drugim zemljama. Na ovaj način biće moguće razmeniti iskustva i podići kapacitete domaćih stvaralaca kako bi se veći broj objekata i gradova iz Srbije mogao predstaviti u realnom 3D prikazu na servisu „Google Earth”.

Korišćenjem savremenih tehnika modelovanja, Novi Beograd je pre nekoliko meseci ponovo izgrađen na servisu „Google Earth”. Izrađeno je više od 700 modela objekata različite namene – svi vrtići, škole, zdravstveni i stambeni objekti, kao i spomenici kulture našli su svoje mesto u novom 3D svetu. Ovaj servis dnevno poseti više od 350 miliona ljudi sa svih meridijana, što svakom gradu pruža jedinstvenu vrstu promocije kulturnih, tehnoloških, komercijalnih, turističkih i drugih potencijala na globalnoj svetskoj mreži – internetu.

Leave a Reply