Software

Grad Skopje usvojio Gisdatino rešenje za otvorenu internet interakciju i komunikaciju sa građanima

Drugom fazom uvođenja savremenog GIS rešenja Grada Skopja izradiće se sveobuhvatno satelitsko osvežena centralna geo-baza svih adresa, objekata i prostorne dokumentacije grada, te uspostaviti lako dostupne, javne interaktivne internet aplikacije orijentisane građanima, za jednostavnu geo-referenciranu interakciju i Web komunikaciju

Gisdata Grupa, jedna od vodećih specijalizovanih IT i konsalting kompanija u regiji, sa poslovanjem u devet zemalja i 200 stručnjaka najveća je kompanija za geoinformatiku na području srednje i jugoistočne Evrope, objavljuje da je potpisala ugovor i započela sa drugom fazom projekta uvođenja savremenog, javnosti otvorenog GIS sistema za potrebe Grada Skopja.

Ovime i grad Skopje dobija novu generaciju GISDATA infrastrukture i podrške za svoje poslovanje kakve je GISDATA izgradila i podržava za nekoliko desetina vodećih savremenih gradskih uprava u regiji, među kojima je najveći broj glavnih gradova svih država; Budimpešta, Ljubljana, Zagreb, Beograd, Tirana, te kanton Sarajevo, a od srednjih i manjih gradova primjerice Koper, Izola, Šabac, Užice, Inđija, Opatija, Rovinj, Dubrovnik i drugi.

Osnovni fokus ovog dela projekta za grad Skopje je razvoj i uvođenje aplikacija za javni pristup putem Weba za “građanske inicijative” te pripadajućeg adresnog modela grada, tj. interaktivno pristupačne baze podataka svih adresa grada, koja čini osnovicu za efikasnu integraciju i podršku funkcionisanja gradske infrastrukture, kao i službi u interakciji sa građanima. Sama uspostava i održavanje ovakvog sistema ujedno je i zakonska obaveza grada, a konačni  cilj je da se po završetku projekta podaci iz modela stave na raspolaganje i korišćenje i drugim gradskim te državnim institucijama.

Sam projekat se sastoji od nekoliko zasebnih komponenti. Da bi se uspostavilo proširenje funkcionalnosti GISDATA softverskog sistema, nabavlja se i neophodna hardverska infrastruktura za GIS sektor grada Skopja. Pored toga, sprovodi se i savremeno satelitsko snimanje grada u cilju detekcije i praćenja promena tj. dodatnih građevina na terenu, pre svega radi poređenja  sa stanjem iz 2007. godine.

Leave a Reply