Software

Grupacija “Asseco South Eastern Europe” beleži rast prihoda u trećem kvartalu

Grupacija Asseco South Eastern Europe, (Asseco SEE, ASEE) objavila je finansijske rezultate za 3. kvartal 2014. godine. Brojke pokazuju rast kako u poređenju sa prošlogodišnjim rezultatima, tako i u poređenju sa rezultatima prethodnog kvartala 2014. godine.

 

Nakon devet meseci prihod od prodaje je dostigao 80,25 miliona eura, što u odnosu na 75,8 miliona eura ostvarenih u istom periodu 2013. godine čini rast od 6%. Najveći rast prihoda od prodaje pribeležen je u poslovnom segmentu Payment – gde je prihod za skoro 5 miliona eura viši u odnosu na istih devet meseci 2013. godine.

assecco

Povrh toga, prihod od prodaje sopstvenih rešenja porastao je za 14%,sa 38.6 miliona eura ostvarenih u istom periodu 2013, na 42 miliona u trećem kvartalu 2014. godine. Prihod od prodaje na novim tržištima takođe je pokazao dinamičan rast time što je dostigao 12 miliona, što predstavlja porast od 20% u poređenju sa 10 miliona eura u trećem kvartalu 2013. godine.

 

Profit iz operativnih aktivnosti (EBIT[1])dostigao je 7,3 miliona eura, što je porast od7% u poređenju sa 6,8 miliona eura ostvarenih u prvih 9 meseci 2013.Porast profita  je rezultat boljih performansi Poslovnog segmenta Sistem Integarije  i rasta koji je ostvaren u poslovnom segmentu Payment.

 

Operativna profitabilnost grupacije ASEE nakon 9 meseci 2014. godine blago je prešla 9%, što predstavlja rast od 0,13procentualnih poena.

 

Neto profit grupacijeASEE porastao je za8%u odnosu na prethodnu godinu i dostigao 6miliona eura nakon prvih 9 meseci 2014. godine.

 

“U trećem kvartalu smo imali uspešnu implementaciju rešenja za digitalno bankarstvo, koje klijentima banke omogućava višestruki pristup preko različitih kanala, za kompanijuTelenor Srbija. Porast tržišnog udela u projektima kojima je poslovni segment Payment pružao svoje usluge doprineo je dobrim rezultatima grupacije ASEE. Nastavićemo sa implementacijom naše strategije kod naših klijenata, koje, između ostalih, sačinjavaju vodeće banke, ali i širenjem na nova tržišta–komentariše Jeleński, Predsednik Upravnog odbora kompanije Asseco South Eastern Europe S.A.

 

 

Kompanija je objavila vrednost potpisanih ugovora koja nakon prvih devet meseci 2014. Godine dostiže104,6 miliona eura, što predstavlja porast od 7% u poređenju sa istim periodom prošle godine.

 

PREGLED I ANALIZA FINANSIJSKIH PODATAKA GRUPACIJE ASEE

 3 meseca sa završetkom 30. sept. 2014.3 meseca sa završetkom30. sept. 2013.Promena%9 mesecisa završetkom
30. sept. 2014.
9 meseci sa završetkom
30. sept. 2013.
Promena %
PLN’000(nerevidirano)(nerevidirano) (nerevidirano)(nerevidirano) 
 
Prihod od prodaje115,159106,9998%335,457320,2605%
Bruto profit od prodaje29,16726,8439%81,14278,3284%
Neto profit od prodaje11,5379,76118%29,86527,5059%
Profit iz poslovnih aktivnosti11,9139,76522%30,46628,6596%
Zarada pre odbitaka18,12613,23037%46,96338,88621%
Neto profit za izveštajni period9,2138,6497%25,32123,7946%
Neto profit koji se pripisuje akcionarima matične kompanije9,238 8,613 7%25,363 23,795 7%
 
    
 
 3 meseca sa završetkom 30. sept. 2014.3 meseca sa završetkom 30. sept. 2013.Promena%9 mesecisa završetkom
30. sept. 2014.
9 meseci sa završetkom
30. sept. 2013.
Promena %
EUR’000 (nerevidirano)(nerevidirano) (nerevidirano)(nerevidirano) 
 
Prihod od prodaje27,54825,3379%80,24775,8356%
Bruto profit od prodaje6,9776,35610%19,41118,5475%
Neto profit od prodaje2,7602,31119%7,1446,51310%
Profit iz poslovnih aktivnosti2,8502,31223%7,2886,7867%
Zarada pre odbitaka4,3363,13338%11,2349,20822%
Neto profit za izveštajni period2,2042,0488%6,0575,6348%
Neto profit koji se pripisuje akcionarima matične kompanije2,210 2,040 8%6,067 5,634 8%
     
    

 

 

[1]Dobit pre oporezivanja i kamata                        

Leave a Reply