Software

hiCAD distribuira ArchiURBAN

ArchiURBAN je softverski dodatak ArchiCAD 12 specijalizovan za izradu regulacionih i urbanističkih projekata.

ArchiURBAN omogućuje izradu 3D prezentacije i ostale tehničke dokumentacije sa konstantnim praćenjem svih operativnih podataka i urbanističkih parametara. ArchiURBAN ubrzava izradu urbanističkog projekta i omogućuje da se za isto vreme izradi nekoliko varijanti sa preciznim izlaznim podacima.

Izmene i dopune projekata su jednostavne i povezane u svim njegovim segmentima, od dokumentacije preko izlaznih podataka do same prezentacije. ArchiURBAN-a je intuitivan i nije neophodno dobro poznavanje ArchiCAD-a.

Način rada u ArchiURBAN-u:

  • U opštim podešavanjima odrediti sve boje, materijale i šrafure
  • Preko uvezene geodetske podloge (dwg ili sl.) unose se na odgovarajuća mesta GEODETSKE TAČKE. Zadaju im se ID (odgovarajući broj ili sl.) i po potrebi Z osa tj. visina u odnosu na nultu kotu. Jedna od tih tačaka koja promeni boju biće referentana tačka.
  • Alatkom PARCELA unosimo parcelu preko nacrtanih tačaka
  • Alatkom OBJEKAT unosimo objekat/te na parcelu (objekat ne može da se nađe na dve parcele)
  • Uključivanjem toolbar-a OBJEKTA i selektovanjem nekog nacrtanog objekta u otvorenom toolbar-u će se pojaviti mesta za setovanje objekta, kao i podaci vezani za isti
  • Uključivanjem toolbar-a PARCELE i selektovanjem nacrtane parcele, na kojoj smo ucrtali objekat i setovali ga, u otvorenom toolbar-u će se pojaviti mesta za setovanje parcele, kao i podaci vezani za istu
  • Alatkom ZONE ucrtamo određenu zonu u kojoj se nalazi željeni broj parcela (samo cele parcele se računaju)
  • Uključivanjem toolbar-a ZONE i selektovanjem nacrtane zone, na kojoj smo ucrtali parcele i setovali ih, u otvorenom toolbar-u će se pojaviti mesta za setovanje zone, kao i podaci vezani za istu
  • Objekti i parcele će u zavisnosti od zadatih faktora dobiti svoju boju, šrafuru i materijal, takođe će se menjati sa promenama istih, što funkcioniše i u 3D prozoru

Cena: 600 Eura (uplate po predračunu). Isporuka: dan po potvrdi banke o izvršenoj uplati, a oaket se može nabaviti u hiCAD-u.

Svi kupci ArchiURBAN za AC 12 dobiće besplatno add-on za ArchiCAD 13, po njegovoj izradi.

Leave a Reply