Software

HP pomaže direktorima IT sektora da svoje odeljenje vode kao zasebno preduzeće

Kompanija HP predstavila je rešenje iz svoje IT Financial Management (ITFM) ponude kako bi pomogla direktorima IT sektora u ostvarivanju finansijske transparentnosti i preduzimanju akcija u oblastima u kojima mogu optimizovati troškove.

Rešenje HP Financial Planning and Analysis (FP&A) omogućava direktorima informatičkih službi da svoje odeljenje vode kao zasebno preduzeće i pokažu poslovnu vrednost IT usluga. Ovo rešenje objedinjuje softver i usluge radi poboljšane vidljivosti, upravljanja, proverljivosti i predvidivosti finansijskih prilika u IT odeljenju.

HP FP&A je prvo rešenje u HP ITFM portfoliju osmišljeno tako da pomogne IT odeljenjima da upotrebe poslovnu analitiku radi poboljšanja procesa donošenja odluka, efikasnijeg rada i boljeg usaglašavanja sa ostalim poslovnim funkcijama u kompaniji. Ovo rešenje transformiše IT odeljenje u organizaciju koja radi na osnovu merenja svojih performansi.

“HP nam pomaže da poboljšamo operativno i strateško odlučivanje identifikovanjem načina da donesemo veću vrednost našoj kompaniji i iskorenimo neefikasnost”, rekao je Allan Hackney, direktor informatičke službe u kompaniji John Hancock Financial Services.

HP je ujedno najavio i novu 8.0 verziju HP Project Portfolio Management (PPM) Center softvera sa unapređenim mogućnostima za upravljanje finansijama i resursima. To će korisnicima omogućiti da efikasnije upravljaju IT projektima i resursima.

Kombinacija svih ovih HP-ovih rešenja povećava brzinu, efikasnost i preciznost procesa upravljanja finansijama u IT odeljenjima, što dodatno povezuje IT aktivnosti i troškove sa poslovanjem kompanije.

Rad ovih rešenja bio je prikazan na HP Software Universe 2009 konferenciji od 16. do 18. juna, godišnjem događaju posvećenom klijentima i partnerima, fokusiranom na HP-ovu softversku ponudu.

Leave a Reply