Software

HP predstavio novi softver za automatizaciju promena u poslovnim uslugama i rešavanje problema

Kompanija HP je najavila softverska rešenja Business Technology Optimization (BTO) i Software-as-a-Service koja bi IT organizacijama trebala da pomogne sa upravljanjem promena i rešavanjem problema sa poslovnim uslugama i aplikacijama, značajno smanjujući rizik od mogućih zastoja u poslovanju.

Zahvaljujući softverskom rešenju BTO korisnici mogu u potpunosti da automatizuju ceo životni vek promena i to tako da sjedine proces i izvođenje promena kao što su nadogradnja aplikacija i izmene u infrastrukturi. U zavisnosti od veličini kompanije, broj tehnoloških promena varira od nekoliko stotina do nekoliko desetina hiljada na nedeljnom nivou

Jedan od glavnih rizika u upravljanju promenama dolazi od neuspeha da se identifikuju potencijalni sukobi ili kolizije različitih promena tokom ponovnog pregleda učinjenih promena, odnosno tokom izvođenja istih. Ovo će sigurno rezultirati zastojem u poslovanju. HP-ovo poboljšano rešenje podrške odlučivanju HP Release Control, bivši HP Change Control Management, sada još više smanjuje spomenuti rizik pružajući uvid u sve promene.

Kompanija HP takođe je predstavila nove integracije upravljanja poslovnim transakcijama i tehnologija za izdvajanje problema, koje bi korisnicima trebale da pomognu da prepoznaju probleme pre nego na bilo kakav način utiču na poslovne usluge. Pomenuta rešenja prate problem od krajnjeg korisnika sve do određene infrastrukturne komponente te tako ubrzavaju izdvajanje problema i proces rešavanja istih.

Ova nova ponuda rešenja Business Service Management, u kombinaciji sa novim sistemom za upravljanje konfiguracijama (CMS) utemeljenim na usluzi ITIL V3, korisnicima pruža bolji uvid u informacije o poslovnim uslugama. Ta činjenica omogućavam im da puno bolje upravljaju celim životnim vekom promena i tako brže otkriju i reše bilo kakve probleme sa poslovnim uslugama.

Nova rešenja za automatizaciju životnog veka promene

Softversko rešenje HP Release Control, sa novim integracijama preko celog portfelja HP Business Service Automation, korisnicima omogućava kvalitetnije odlučivanje kada je reč o odobravanju promena te pruža uvid u promenu u stvarnom vremenu omogućujući tako korisnicima da prepoznaju konflikte među promenama za vreme izvršavanja istih. Povezujući upravljanje procesa promena sa puštanjem u rad, softver pomaže da se minimiziraju poremećaji kod usluge i smanjuje rizik od promena.

Usluge konsaltinga i integracije dostupne su korisnicima za pomoć pri automatizaciji promena i konfiguraciji, kao i pri upravljanju uslužnom imovinom i puštanjem u rad. Te usluge poboljšavaju HP-ov model za upravljanje referencama (HP Service Management Reference Model), koji se temelji na usluzi ITIL V3 i najboljoj praksi tokom 15 godina angažmana korisnika.

Nova rešenja će automatizovati izdvajanje problema i rešenje istih

Zahvaljujući rešenju Business Availability Center 7.5, HP pruža upravljanje integrisanim poslovnim transakcijama te napredno izdvajanje problema, što IT osoblju omogućuje kvalitetnije usklađivanje sa poslovnim prioritetima.

Softversko rešenje HP BTO kao usluga

Rešenje HP Software-as-a-Service korisnicima pruža mogućnost da brzo i jeftino iskoriste pogodnosti softvera HP BTO software. Softversko rešenje HP SaaS isporučuje se putem interneta, a pomaže maksimiziranju vrednost HP-ovih softverskih proizvoda zahvaljujući najboljoj praksi i podršci. Rešenja HP Business Availability Center 7.5, Release Control 4.0 i UCMDB 7.5 bit će dostupna u julu, i to putem HP SaaS-a.

Više informacija o softverskom rešenju HP Business Technology Optimization za operacijski portfelj možete pronaći na internet stranici www.hp.com/go/itoperations, kao i u materijalima za novinare na stranici www.hp.com/go/lasvegasevents2008.

Globalno istraživanje otkriva najčešće faktore rizika za poslovanja

HP je objavio i rezultate globalnog istraživanja sprovedenog među 1125 stručnjaka informacionih tehnologija iz 20 zemalja, koji su otkrili njihova mišljenja o IT rizicima i kako oni utiču na poslovne rizike.

Istraživanje, koje je kompanija Economist Intelligence Unit (EIU) sprovela u ime HP-a, ispitala je IT profesionalce u Americi, Evropi, Bliskom Istoku i Pacifičkoj Aziji. Rezultati su otkrili da su najveći IT rizici količina promena, kompleksnost sistema i proboji zaštite od strane hakera.

Leave a Reply