hp
Software

HP predstavlja cloud rešenje za IT podršku

HP Service Anywhere garantuje dostupnost IT servisa i omogućava organizacijama da podstaknu rast i snize troškove

HP predstavlja HP Service Anywhere softver koji se isporučuje kao usluga, a koji garantuje dostupnost IT sistema i omogućava organizacijama da unaprede produktivnost, kao i da usaglase IT okruženje i promenljive poslovne zahteve.

Organizacijama je potrebno jednostavno i agilno rešenje za IT podršku koje im omogućava da brzo rešavaju probleme i prilagođavaju se promenljivim poslovnim zahtevima. Organizacije takođe žele i da smanje troškove i kompleksnost pokretanja i održavanja rešenja za pružanje podrške, kao i da izbegnu prekide rada i smanjivanje kvaliteta internih usluga.

HP Service Anywhere, softversko rešenje za upravljanje IT servisima koje se pokreće kroz cloud, omogućava organizacijama da zadovolje svoje potrebe brzim rešavanjem IT incidenata i garantovanjem dostupnosti kritičnih servisa. Novo rešenje ima intuitivan korisnički interfejs i lako se pokreće, održava i nadograđuje.

“Korisnici svih veličina traže cloud rešenje za IT podršku koje se lako implementira i podešava”, rekao je George Flansburg, operations management practice lead, ResultsPositive, HP-ov partner. “HP Service Anywhere se lako implementira i omogućava srednjim i velikim korisnicima da počnu primenu u roku od nekoliko nedelja, umesto nekoliko meseci koliko je potrebno za instalaciju sopstvenog rešenja.”

HP Service Anywhere obezbeđuje sveobuhvatne mogućnosti podrške, uključujući vođenje dolaznih zahteva i konfiguraciju IT servisa, kao i upravljanje incidentima, problemima i promenama. HP Service Anywhere obuhvata i elemente društvenih mreža za deljenje i snimanje saveta i komunikacije. Društvena saradnja može unaprediti broj problema rešenih nakon prvog poziva, skratiti vreme bavljenja problemom i smanjiti obim problema trenutnim uključivanjem pravih ljudi.

“Naši korisnici očekuju rešenje za IT podršku koje se lako koristi, može da se proširi i snižava ukupne troškove”, rekao je Sean Caron, principal solution architect, Linium, HP-ov partner. “Uz HP Service Anywhere možemo ponuditi napredne mogućnosti, poput upravljanja incidentima i promenama, kroz skalabilno rešenje koje se isporučuje kao usluga.”

HP Service Anywhere omogućava korisnicima da:

Unaprede produktivnost zaposlenih tako što će bržom reakcijom ograničiti trajanje prekida u radu. Takvi slučajevi se beleže i dele putem HP Enterprise Collaboration sofvera za kolaboraciju.
Garantuju dostupnost IT procesa kroz integraciju sa HP Universal Configuration Management Database (UCMDB) softverom koji upravlja odnosima između servisa, aplikacija i hardvera. Pored toga, HP Universal Discovery softver automatski otkriva i mapira relevantne elemente IT okruženja.
Ubrzaju pokretanje putem intuitivnih, grafičkih alata koji pojednostavljuju tradicionalno kompleksne i vremenski zahtevne zadatke podešavanja i prilagođavanja sistema. HP-ov pristup odvojeno čuva korisnička podešavanja što omogućava jednostavnu i automatizovanu nadogradnju.
Upotrebom najboljih praksi implementacije i nadogradnje softvera, baziranih na ITIL standardima, ubrzaju pokretanje sistema.

“Rešenja za IT podršku moraju da se lako prilagođavaju okruženjima organizacija kako bi pružale najbolju uslugu svojim korisnicima”, rekao je Lee Nackman, potpredsednik i generalni direktor, Service and Portfolio Management, Software, HP. “Kao aplikacija koja se nudi po sistemu usluge, HP Service Anywhere pruža korisnicima bogat set funkcija koje se brzo i lako pokreću, održavaju i nadograđuju.”

Uz novo rešenje, u HP Software Professional Services ponudi se nalazi i HP Service Anywhere Foundation Service, usluga za podršku prilikom pokretanja i uvođenja.

Cene i dostupnost

HP Service Anywhere je dostupan od HP-a i kroz mrežu partnera. Osnovna i varijabilna cena zavise od uslova, količine i lokacije. Osnovna cena bi trebalo da bude 89 dolara po korisniku mesečno.(1)

HP Service Anywhere je ključna komponenta HP IT Performance Suite, nove generacije korporativne softverske platforme koja omogućava IT odeljenju da unapredi performanse operativnim izveštavanjem.

Leave a Reply