Software

HP softver za unapređivanje poslovanja

HP objavljuje da organizacije HP Application Performance Management (APM) softver koriste da značajno unaprede svoje performanse i reagovanje na korisničke zahteve.

U nedavnom Ovumovom izveštaju „Solution Guide: Application Performance Management“ HP je pozicioniran kao lider.(1) Ovum je naveo da su HP APM mogućnosti za testiranje aplikacija i optimizaciju, kao i prediktivnu analizu, pomogle da se ostvari vodeća pozicija.

„APM je u fazi rasta zahvaljujući tranziciji na nove tehnologije koje obuhvataju mobilne sisteme, cloud i virtuelizaciju“, rekao je Michael Azoff, vodeći analitičar, Software — IT Solutions, Ovum. „HP ima dugu istoriju u oblasti upravljanja poslovnim uslugama, a APM je glavni deo njegove ponude. HP je u poziciji da iskoristi nove trendove, kao i da isporuči jedno od vodećih rešenja na tržištu.“

Vodafone Ireland poboljšava IT usluge, smanjuje IT troškove

Vodafone Ireland se oslanja na informacione tehnologije za pokretanje kritičnih poslovnih usluga — od planiranja do korisničke podrške — za više od 2,35 miliona korisnika mobilne i fiksne telefonije. Do nedavno, kompanijska IT organizacija je koristila više alata i procesa, te je previše vremena trošila na održavanje infrastrukture umesto da razvija nove poslovne usluge koje bi poboljšale korisničko iskustvo.

Vodafone Ireland je odabrao HP APM softverske module da prati performanse aplikacija u tradicionalnim, mobilnim, virtuelnim i cloud okruženjima. Za svega 18 meseci od pokretanja, kompanija je:
 ostvarila povraćaj investicije od 300 odsto;
 realizovala godišnju uštedu od 769.237 dolara, uljučujući prekid upotrebe drugih alata za praćenje usluga;
 povećala zadovoljstvo korisnika za 65 odsto; i
 poboljšala kvalitet usluga za 125 odsto.

„Naše IT odeljenje je nekad smatrano za reaktivno, okrenuto sebi i fokusirano na tehnologiju“, rekao je Shane Gaffney, direktor IT odeljenja, Vodafone Ireland. „HP APM je omogućio transformaciju našeg IT odeljenja i dozvolio nam je da se bavimo proaktivnim upravljanjem performansama aplikacija.“

Napredno upravljanje, pouzdane aplikacije

HP APM je ključna komponenta HP IT Performance Suite ponude, nove generacije poslovne softverske platforme koja omogućava IT odeljenju da unapredi performanse.

„Kako organizacije počinju da koriste sve dinamičnije infrastrukture uz virtuelizaciju, cloud i mobilne tehnologije, moraju i da obezbede da njihove performanse ne utiču negativno na poslovanje“, rekao je Matt Morgan, potpredsednik i generalni direktor, Product Marketing, Software, HP. „Uz HP APM, operativni timovi dobijaju neophodni uvid u svaku transakciju i tako smanjuju troškove, te obezbeđuju vrhunske performanse aplikacija u svakom trenutku.“

Više informacija o HP APM softveru je dostupno na adresi www.hp.com/go/APM kao i na “How to Use Predictive Analytics to Manage Cloud and Mobile Applications” snimku.

Leave a Reply