hp
Software

HP ubrzava aplikativne inovacije za cloud

HP predstavlja nova rešenja koja unapređuju saradnju između timova koji se bave razvojem, testiranjem, infrastrukturom i operativnim poslovima. Nova rešenja omogućavaju organizacijama da uklone IT silose i brzo kreiraju kvalitetne i inovativne aplikacije za hibridna i cloud okruženja.

Nove verzije HP Application Lifecycle Management (ALM) i HP Performance Center (PC) rešenja omogućavaju organizacijama da podstaknu inovacije kroz kontinualno pokretanje aplikacija pomoću novih funkcija HP Lab Management Automation i HP Continuous Application Performance Delivery.

 

Da bi postigle kontinualno pokretanje aplikacija organizacije usvajaju DevOps metod razvoja softvera koji ističe bolju komunikaciju i saradnju između timova koji se bave razvojem, testiranjem, infrastrukturom i operativnim poslovima. DevOps omogućava da se IT silosi ujedine kroz set zajedničkih standarda i praksi, što omogućava kontinualno pokretanje aplikacija i usluga koje se prilagođavaju promenljivim potrebama organizacija.

Bolja vidljivost radi kvalitetnijih aplikacija

Da bi poboljšao uvid menadžmenta u ciklus razvoja aplikacija, HP je unapredio HP Application Lifecycle Management (ALM) 11.5 platformu. Nova ponuda pruža izmenjene izveštaje s informacijama o progresu. Pored toga, HP ALM 11.5 se integriše u HP Enterprise Collaboration softver koji omogućava komunikaciju između ključnih činiliaca za životni ciklus aplikacija. Nova ponuda korisnicima omogućava da:

  • Donose brže i preciznije odluke zahvaljujući boljoj saradnji timova uključenih u pripremu aplikacija. Oni mogu zajedno osmisliti zahteve, kreirati RSS fidove s alarmima i pratiti diskusije o razvoju, testovima i problemima.
  • Poboljšaju efikasnost programera kroz unapređen HP Application Lifecycle Intelligence 2.6, ključnu komponentu HP ALM rešenja koja dodaje podržku za Git – sistem za kontrolu verzija – i softver za upravljanje izvornim kodom.

DevOps saradnja unapređuje kvalitet aplikacija

Novi HP Performance Center (PC) 11.5 za testiranje performansi aplikacija unapređuje njihov kvalitet pre objavljivanja kroz rešenje HP Continuous Application Performance Delivery. Nova funkcija omogućava timovima za testiranje i operativne poslove da vide realne podatke o performansama i upotrebe ih za testiranje. Pored toga, korisnici mogu da:

  • Identifikuju potencijalna uska grla na osnovu podataka iz HP Business Service Management softvera i drugih alata.
  • Dodatno ubrzaju testnu konfiguraciju upotrebom podataka koje prikuplja HP SiteScope.

 

HP predstavlja i HP Lab Management Automation za HP ALM 11.5 i HP PC 11.5. Ova funkcija ubrzava razvoj kvalitetnih aplikacija tako što automatizuje konfigurisanje testnog okruženja radi usklađivanja s realnim scenarijima, poput privatnih ili hibridnih cloud sistema. Ovo omogućava da se obezbede željene performanse, funkcije i bezbednost aplikacija, pre puštanja u rad.

 

HP Software Professional Services for Application Lifecycle Management omogućavaju skraćivanje vremena do ostvarivanja vrednosti od DevOps pristupa baziranog na HP ALM 11.5 rešenju. Nova HP Lab Management Foundation Service omogućava organizacijama da ubrzaju testiranje aplikacija uz održavanje njihovog kvaliteta. Ove usluge automatizuju pokretanje i upotrebu testnih okurženja, kao i zakazivanje proba.

 

„Nastanak inovativnih aplikacija onemogućavaju silosi u koje su odvojeni timovi za razvoj, testiranje i operativne poslove, a sve to donosi kašnjenja, propuštene šanse i potencijalne greške u aplikacijama“, rekao je Matthew Morgan, potpredsednik, Product Marketing, Applications, Software, HP. „Integrisanjem informacija i procesa iz IT operative u upravljanje životnim ciklusom aplikacija, HP obezbeđuje važnu osnovu za DevOps pristup i omogućava organizacijama da ostvare poslovne rezultate kroz kontinualno pokretanje inovativnih aplikacija.“

Unapređivanje testiranja aplikacija

Nove mogućnosti za testiranje aplikacija napravljene su tako da podrže kontinualan rad radi pojednostavljivanja i ubrzavanja testova. HP predstavlja i unapređena rešenja:

  • Pojednostavljeni proces pravljenja skriptova i kraće vreme za njihovo kreiranje uz HP LoadRunner 11.5 rešenje za testiranje opterećenja koje obuhvata novi Virtual User Generator (VUGen) editor skriptova. Pored toga, unapređena ponuda podržava testove vezane za Internet Explorer 9, HTML5 jezik, 64-bitna okruženja i IPv6.
  • Brže i efikasnije ručno testiranje uz rešenje HP Sprinter koje automatizuje skriptove koji se ponavljaju. HP Sprinter obuhvata nove mogućnosti koje eliminišu naporne manuelne radnje, poput provere pravopisa ili provere usklađenosti sa lokalizacijom. Ovo omogućava testerima da se fokusiraju na proveru metodologije.

„Brza obrada velikog broja prijava za hipoteku je kritična za naš poslovni rezultat“, rekao je Andy Nightingale, performance automation lead, Fidelity National Financial. „Neprevaziđene mogućnosti HP LoadRunner rešenja omogućavaju nam da brzo otkrijemo uska grla, pre nego što aplikacija bude puštena u rad, što sprečava nastanak skupih problema nakon pokretanja.“

 

HP Application Lifecycle Management rešenja su ključna komponenta HP IT Performance Suite, nove generacije softverskih platformi za poslovne performanse, koja omogućava IT menadžmentu da unapredi performanse uz operativno izveštavanje.

Leave a Reply