Software

Huntair je Autodesk Inventor korisnik meseca

Autodesk je odabrao kompaniju Huntair za Inventor korisnika meseca. Huntair je oslanjajući se na Autodesk Inventor i Autodesk Simulation CFD kreirao vrlo složene ventilacione sisteme koji su u upotrebi u operacionim salama, proizvodnji poluprovodnika, farmaceutskoj industriji…

Leave a Reply