Software

I faza implementacije informacionog sistema asw:dominus u kompaiji Dexon

Kompanija ASW okončala je prvu fazu implementacije informacionog sistema asw:dominus u kompaiji Dexon d.o.o. Informaciona podrška robnim tokovima ove kompanije puštena je u rad pre definisanih rokova.
Kompanija Dexon d.o.o. bavi se nabavkom i prodajom medicinskog potrošnog materijala sa sedištem u Beogradu. ASW Inženjering u uslovima ekonomske krize kompanijama iz IT sektora pruža mogućnost proširivanja poslovnih aktivnosti i povećanja profita kroz udruživanje i kooperaciju.

Leave a Reply