Software

IBM Maximo Asset Management za upravljanje osnovnim sredstvima

IBM Maximo Asset Management, vodeće svetsko rešenje za upravljanje osnovnim sredstvima i tehničkim održavanjem, u verziji 7.1 predstavlja revolucionarni princip konvergencije upravljanja tradicionalnom” i IT opremom, što rezultuje smanjenjem troškova održavanja, povećanjem efi kasnosti i unifi kovanim procesima upravljanja baziranim na ITIL/ISO standardima.

Softverski paket Maximo, inicijelno razvijen od strane američke firme MRO Software, je već 20 godina vodeće softversko rešenje za upravljanje tehničkim održavanjem i kompletnim životnim ciklusom osnovnih sredstava u privredi. Maximo je danas veoma kompleksno rešenje koje uključuje procese i metodologiju razvijenu u saradnji sa preko 20,000 korisnika iz različitih industrijskih sektora (među kojima i BP, VW, GM, Boeing, Intel, NASA, Toyota, ABB…), a kao najnoviji izazov pred njega je postavljena problematika eksponencijanog uvećanja količine IT opreme (serveri, računari, mrežna i telekomunikaciona oprema, softverski paketi…) u proizvodnim sistemima, i potreba da se i ova oprema uključi u procese održavanja i praćenja osnovnih sredstava.

U poslednjih desetak godina sve je izraženija tendencija približavanja “tradicionalne” industrijske opreme i sredstava (mašine, postrojenja, vozila, infrastruktura), sa IT opremom u najširem smislu tog pojma. Sa jedne strane, savremena oprema se danas ne može zamisliti bez ugrađenih računara (koji sami po sebi zahtevaju održavanje hardvera, osvežavanje i instalaciju softvera, programiranje, umrežavanje i sl.), dok, sa druge strane, nekada vrlo “egzotična” IT oprema danas postaje konfekcijsko osnovno sredstvo, koje se koristi, troši i menja poput rezervnih delova u klasičnoj industriji, tako da u velikim sistemima danas nije neobično da se u skladištu rezervnih delova jedan pored drugog npr. nađu kuglični ležajevi i računarski monitori. Taj trend je doveo do ideje da je moguće koristiti jedinstvenu platformu za upravljanje obema vrstama osnovnih sredstava, čime se ostvaruju ogromne uštede u resursima, pojednostavljuju procesi i povećava efikasnost sistema kojima se upravlja. Imajući ovo u vidu, IBM 2006. godine kupuje kompaniju MRO Software, i inkorporira Maximo platformu u svoju Tivoli™ familiju proizvoda namenjenih monitoringu, automatizaciji i upravljanju poslovnim i IT procesima preduzeća.

Ovo rešenje koje je nastalo spajanjem dve filozofije danas omogućava da se putem jedinstvenog Service Desk-a (call centar, Web formular ili automatski senzori) prijavi kvar ili problem, kako na nekoj od mašina u proizvodnji, tako i na nekom od računara u mreži, da se u zajedničkoj bazi pronađe uputstvo za rešavanje ovog problema sa navedenim koracima i potrebnim materijalima/veštinama, da se zatim kreira lista poslova i dodeli servisnim ekipama (ili spoljnim podizvođačima) u skladu sa njihovim slobodnim terminima i raspoloživošću neophodnih rezervnih delova u magacinu (uz eventualno automatsko naručivanje nedostajućih delova), te da serviseri po završenoj intervenciji ili dogradnji daju detaljan izveštaj o utrošenom vremenu, materijalima i troškovima. U svakom trenutku ovog procesa je moguće pratiti progres svakog pojedinačnog zahteva, kao i troškove vezane sa njim. Tokom vremena, ovi podaci generišu ključne statistike koje omogućavaju direktno smanjenje troškova davanjem odgovora na pitanja poput: Koja osnovna sredstva generišu najveće troškove održavanja? Koje su najčešće vrste kvarova? Da li je sastav i količina rezervnih delova u magacinu adekvatna? Koji model računara/vozila/mašine se pokazao kao najpouzdaniji? Bazirano na ovim podacima, moguće je generisati i proizvoljne KPI (Key Performance Indicator) izveštaje koji menadžmentu omogućavaju donošenje pravovremenih i ispravnih odluka o nabavci, zameni ili iskorišćenju sredstava. Pored opisanog korektivnog procesa, Maximo i dalje nudi najkompletniju funkcionalnost vezanu za planiranje i izvršenje preventivnog održavanja, uz vođenje računa o budžetima, servisnim ugovorima, pravovremenom snabdevanju i kompletnom obračunu troškova amortizacije u okviru Glavne knjige.

Korišćenjem ovakvog sistema ostvaruju se direktne uštede u troškovima održavanja i do 40%, a najviše u segmentima iskorišćenja radne snage (interne ili podizvođača), optimizacije skladišta rezervnih delova, smanjenja vremena neispravnosti opreme, ukidanja nepotrebne kupovine nove opreme i neracionalnog korišćenja materijala i delova. Jednako važan dobitak predstavlja potpuna kontrola nad osnovnim sredstvima u smislu preciznih informacija o lokaciji, zaduženim osobama, istoriji iskorišćenja i svih izmena na bilo kom osnovnom sredstvu u preduzeću, nezavisno od vrste.

Procesi koji se u Maximo 7.1 paketu koriste za upravljanje IT osnovnim sredstvima su u potpunosti usaglašeni sa ITIL v3 (IT Information Library) metodologijom, koja predstavlja kolekciju svetskih best practice pravila i osnovu za ISO 20000/270001 standarde u ovoj oblasti. Postojeći procesi se po potrebi mogu i dodatno prilagođavati pomoću ugrađenog workfl ow alata.

Ova filozofija jednog rešenja za upravljanje svim osnovnim sredstvima, kao zamenu za čitav niz softvera koji generišu dodatne troškove, je IBM-u donela ubedljivo vodeću poziciju u kategoriji Asset Management rešenja od strane svih relevantnih nezavisnih konsultantskih kuća poput Gartner Group, IDC, Forrester-Wave i ostalih. Uz sve ovo, IBM nudi otvorenu platformu koja se može lako povezati sa postojećim sistemima u preduzeću, bilo da su u pitanju knjigovodstveni/ERP sistemi poput SAP-a, ili čisto tehnički sistemi vezani za monitoring i upravljanje specifi čnom opremom. Postoje i dodatne aplikacije koje Maximo paket proširuju funkcionalnošću vezanom za pristup putem mobilnih uređaja, GPS pozicioniranje, prostorne i planske šeme industrijskih postrojenja, praćenje kalibracije mernih uređaja u industriji, kao i funkcije specifične za pojedine sektore (npr. praćenje potrošnje goriva i maziva u voznim parkovima, uvođenje sigurnosnih procedura i standarda u petrohemiji, praćenje kvaliteta uzoraka u hemijskoj industriji i farmaciji, linearna osnovna sredstva za održavanje puteva/instalacija itd).

Leave a Reply